Mervärde i VVS-applikationer

84 - Mervärde i VVS-applikationer

I den här kursen kan du lära dig om hur du tillför mervärde i VVS-system för kommersiella byggnader. Vi ska titta på hur hydroniska system minskar energiförbrukningen, hur integrerade lösningar och prefabricerade system förbättrar byggnadens prestanda, samt hur distribuerad pumpning optimerar VVS-systemet.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår

Kursöversikt

00:02:54

Hur hydroniska VVS-system minskar energiförbrukningen

I den här modulen får du mer kunskap om hur hydroniska system för kylning och uppvärmning hjälper till att förbättra inomhusklimat, komfort och arbetseffektivitet. Du kommer att få se hur du kan öka energieffektiviteten med upp till 35 %.

00:03:46

Hur integrerade VVS-lösningar ökar byggnadens prestanda

I den här modulen kommer vi att ge dig mer kunskap och bakgrund när det gäller att optimera ditt VVS-systems prestanda, och hitta lösningar för att förbättra effektiviteten. Du kommer att se hur installation av en Grundfos MIXIT shuntgrupp kan vara upp till 25 % mer kostnadseffektiv än andra traditionella lösningar.

00:03:48

Hur prefabricerade VVS-system förbättrar byggnadens prestanda

I den här modulen ska vi titta på hur du undviker svårigheter när du utformar, väljer och dimensionerar VVS-komponenter, samt om du har underpresterande eller felaktiga specifikationer. Du kommer att se hur en Grundfos prefablösning kräver upp till 50 % mindre utrymme, vilket maximerar byggnadens uthyrningsbara yta.

00:02:55

Hur distribuerad pumpning optimerar VVS-systemets installation

I den här modulen kommer vi att ge dig mer kunskap och bakgrund gällande installation, driftsättning samt integrering av ditt VVS-system till ett överordnat styrsystem (BMS). Du kommer att se hur en Grundfos distribuerad pumplösning gör denna process snabbare och enklare genom att göra justerings- och styrventiler överflödiga.

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig