Hur integrerade VVS-lösningar ökar byggnadens prestanda

I den här modulen kommer vi att ge dig mer kunskap och bakgrund när det gäller att optimera ditt VVS-systems prestanda, och hitta lösningar för att förbättra effektiviteten. Du kommer att se hur installation av en Grundfos MIXIT shuntgrupp kan vara upp till 25 % mer kostnadseffektiv än andra traditionella lösningar.

Visste du att nästan alla kommersiella byggnader misslyckas med att uppnå efterfrågade koldioxidutsläppoch endast 2 % av nya kommersiella byggnader har prestanda som matchar beräkningarna?

Alla företag som har genomfört byggnadsprojekt vet att de nästan alltid tar längre tid och kostar mer än förväntat, och risken är stor att byggnadens system inte presterar som förväntat.

Konsekvensen kan bli att byggnadens system måste justeras och optimeras efter att byggnaden tagits i bruk.

I den här modulen kommer vi att ge dig mer kunskap och bakgrund för optimering av ditt VVS-systems prestanda och för att hitta lösningar för att förbättra effektiviteten.

Byggnadens effektivitet och prestanda är ett viktigt mått för nästan alla byggnader. Kommersiella byggnader måste prestera bra under hela sin livstid. Därför måste VVS-system utformas, installeras och driftsättas enligt bästa praxis och med den mest effektiva tekniken.

Med allt större fokus på energi- effektivitet och efterlevnad av regelverk, måste VVS-system kontinuerligt optimeras för att hålla nere kostnader, resursförbrukning och utsläpp. Dessa problem är kända av alla som arbetar med design, installation och drift av kommersiella byggnader.

Men låt oss först diskutera en av de utmaningar som vi har identifierat som viktig för att öka prestanda för byggnadens system. Det är komplexiteten samt den tid som krävs för att välja och dimensionera komponenter.

Denna uppgift kanske inte utförs på rätt sätt eftersom applikationen är komplex, med potentiellt många olika komponenter från olika leverantörer. Vidare kommer varje komponent att behöva dimensioneras separat, och det behövs en viss kompatibilitetsnivå så att komponenter i applikationen passar ihop och fungerar problemfritt tillsammans.

Konstruktion av VVS-system med komponenter från flera leverantörer kan visa sig bli svårt och inte nödvändigtvis kostnadseffektivt. Det kan också innebära att nya system inte implementeras, trots att de kanske skulle vara mer kostnads- och energieffektiva.

Men tänk om du kunde eliminera den tidskrävande och komplicerade uppgiften att sammankoppla fristående komponenter?

Grundfos MIXIT shuntgrupper gör det möjligt att hoppa över inköps- och hanteringstid, samt den krävande monteringen av separata komponenter.

De är förtillverkade och fabrikstestade, vilket ger en plug-and-pump-lösning som fungerar direkt efter installation, vilket tar minimalt med tid.

MIXIT optimerar ditt VVS-systems prestanda och förbättrar effektiviteten. Du får en teknisk fördel där du kan:

- Minska tiden som läggs på att välja och dimensionera, eftersom MIXIT ersätter mer än 10 separata komponenter
- Välja mellan antingen 2- eller 3-vägsventiler som är tryckoberoende
- Minska risken när du säkerställer kompatibilitet mellan systemkomponenter och systemkvalitet
- Minska komplexiteten med Grundfos som heltäckande tjänsteleverantör, och
- Säkerställa kvalitet och prestandabevis med fabrikstestade komponenter.

Genom att utnyttja de avsevärda besparingarna med Grundfos MIXIT får du:

- Spendera 20 % mindre tid för att välja och dimensionera, och
- Upp till 25 % mer kostnadseffektivitet än andra traditionella lösningar.

Det avslutar modulen om att optimera VVS-systemets prestanda för att förbättra byggnadens effektivitet.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår