38 - Så här enkelt byter du en cirkulationspump

I det här avsnittet visar vi hur du snabbt och smidigt byter en gammal cirkulationspump och hur enkelt du monterar en ALPHA-kontakt på pumpen.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 2
Beräknad tid
Beräknad tid: 8 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår
Kursen är en del av ett inlärningsspår
Kursen är en del av ett Inlärningsspår

Kursöversikt

00:02:19

Så här byter man ut en gammal cirkulationspump

Lär dig hur man enkelt byter ut en äldre cirkulationspump mot en ALPHA2 cirkulationspump på bara 2 minuter.

00:00:38

Så här monterar man en ALPHA-kontakt

I denna korta video ser du hur man enkelt monterar en ALPHA-kontakt i några få steg.

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig