Så här byter man ut en gammal cirkulationspump

Lär dig hur man enkelt byter ut en äldre cirkulationspump mot en ALPHA2 cirkulationspump på bara 2 minuter.

Välkommen till e-utbildningsuppgiften ALPHA2 Byte av pump. I denna video, som bara tar 2 minuter, visar vi hur man byter ut en äldre pump mot vår cirkulationspump ALPHA2.

Stäng först av den befintliga pumpen och koppla bort strömförsörjningen. Det kan man göra antingen genom
att dra ut pumpens nätkontakt eller genom att stänga av strömförsörjningen på elpanelen.
I värmesystem stänger man även av värmepannan.

Sedan isoleras pumpen genom att man stänger de två avstängningsventilerna.

Sedan kan man koppla bort den gamla pumpen från ledningarna. I detta fall vill vi ta bort hela pumpen – men i vissa fall behöver man bara byta pumpens överdel.

Montera de medföljande packningarna och säkerställ att ALPHA2 är korrekt monterad innan pumpens anslutningar dras åt. När du är klar öppnar du avstängningsventilerna. Då fylls pumpen med vatten – och det ger dig tid att montera ALPHA-kontakten.

Till slut är det dags att starta ALPHA2. Standard reglertyp AUTOADAPT är det mest effektiva alternativet i fler än 80 % av alla system, men Alpha2 har nio andra reglertyper att välja på om ditt system har särskilda krav.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 2
Beräknad tid
Beräknad tid: 8 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår