En introduktion till ALPHA2:s reglertyper

Skaffa dig mer kunskap om de tio 10 reglertyper som finns för ALPHA2, inklusive reglertyper med fast varvtal, konstant och proportionellt tryck samt AUTOADAPT, som är den mest avancerade reglertypen.

Detta avsnitt i Grundfos Ecademy presenterar de 10 olika reglertyper som finns för cirkulationspumpen Alpha2.

Vi börjar med de mest grundläggande reglertyperna – de med fast varvtal – för att sedan fortsätta med reglertyperna med konstanttryck och proportionellt tryck.

Slutligen kommer vi att förklara hur man använder och fördelarna med Alpha2-pumpens mest avancerade reglertyp, AUTOADAPT.

De mest grundläggande reglertyperna i Alpha2 är de med fast varvtal.

Väljer man dessa, drivs pumpen helt enkelt med konstant varvtal – lågt, medelhögt eller högt. Då får man det mest klassiska förhållandet mellan en pumps lyfthöjd – dess ”styrka” eller förmåga att lyfta vätska till en viss höjd – och dess flöde – pumpens förmåga att snabbt förflytta vätska.

Med fast varvtal förlorar man nästan all styrka om man måste förflytta vätska riktigt snabbt – och om vätskan är trögflytande kommer pumpen att få använda all sin kraft för att göra det.

Dessa reglertyper är mycket gammalmodiga, men kan fortfarande ibland erbjuda de mest effektiva alternativen i vissa speciella applikationer, som med vissa ettrörssystem, system med 3-vägs bypass-ventiler eller påfyllning av varmvattentankar i applikationer med fastbränslepannor.

Observera att du aldrig bör använda reglertypen med fast varvtal i system med termostatventiler.

De tre reglertyperna för konstant tryck – I, II och III – får Alpha2 att bibehålla samma låga, medelhöga eller höga tryck i systemet oavsett vattenbehov.

Det tillåter pumpen att på sätt och vis bevara sin ”styrka”, särskilt när vätska rör sig långsamt genom systemet.

Reglertyper med konstant tryck är att föredra för golvvärme, men används också ibland i system med termostatventiler med automatiska bypass-ventiler.

Med tre proportionella trycklägen börjar vi med pumpens mer avancerade reglertyper.

Proportionellt tryck betyder helt enkelt att trycket följer efterfrågan – pumpen kommer växa sig ”starkare” när flödet är högt, och tillåter att pumpen blir ”svagare” när flödet är lågt.

Det förbättrar energieffektiviteten och är perfekt för tvårörssystem med termostatventiler, vilket gäller de flesta värmesystem i bostäder. Men proportionellt tryck är egentligen bara början – nu kommer vi till Grundfos egen reglertyp, AUTOADAPT.

AUTOADAPT är baserat på fördelarna med proportionell tryckreglering och utvecklades av Grundfos för användning i tvårörssystem.

Data visar att det är den effektivaste reglertypen i mer än 80 % av alla system där man kan använda en Alpha2.

Och därför är AUTOADAPT en intelligent reglertyp som analyserar värmesystemet och anpassar sig därefter, med start i en förinställd driftspunkt på en proportionell tryckkurva mitt i AUTOADAPT-området.

På några dagar lär sig AUTOADAPT allt som finns att lära om värmesystemet, baserat på termostataktivitet, inklusive när och hur mycket den används.

Och om det finns ett bättre och effektivare sätt att värma kundens hus, så kommer AUTOADAPT att finna den optimala driftspunkten och proportionaltryckkurvan alldeles själv.

AUTOADAPT är fabriksinställt som standard i Alpha2 och rekommenderad reglertyp för fler än 80 % av alla applikationer. Om du ändå behöver ändra reglertyp för Alpha2, är det lika enkelt som att trycka på en knapp.

Tryck bara på hemknappen flera gånger tills önskad reglertyp är markerad.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 30 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår