Varför välja ALPHA2?

Ta reda på vad som verkligen skiljer cirkulationspumpen ALPHA2 från andra produkter och varför du ska välja den, med fokus på enkel injustering, ingen igensättning och marknadens bästa energieffektivitet i sin klass.

I det här avsnittet beskrivs de tre främsta skälen för att välja ALPHA2:

• Enkel hydronisk injustering
• Ingen igensättning
• Marknadens bästa energieffektivitet i sin klass

Du kommer också att få lära dig mycket om några av pumpens viktigaste funktioner.

Vi börjar med att titta närmare på vad som främst skiljer ALPHA2 från konkurrenterna: Den enkla hydroniska injusteringen.

ALPHA2 har inbyggda kommunikationsmöjligheter som tillsammans med ALPHA Readern och appen Grundfos GO Balance gör det möjligt att justera in tvårörssystem, golvvärmesystem eller en kombination av de två på mindre än två timmar. Kort sagt skickar ALPHA Readern i realtid flödesdata till appen där optimala inställningar för de förinställda ventilerna i radiatorerna eller golvvärmesystemet beräknas automatiskt. Snabbt och enkelt.

Det innebär att du kan justera in alla radiatorer eller golvvärmesystem i ett enfamiljshus på mindre än två timmar – och säkerställa ett effektivare system som ger maximal komfort för kunden.

En annan av ALPHA2-pumpens främsta fördelar är att den inte sätts igen. Även i system där driftmiljön innebär en utmaning, till exempel på grund av kalk eller andra avlagringar, förhindras ALPHA2-pumpen att sätta igen vilket ger problemfri drift och ökar pumpens livslängd. En kombination av tre egenskaper förhindrar igensättning:

• Pumpaxel och lager av keramiskt material
• Pålitlig igångkörning
• Manuellt sommarläge

Vi börjar med att titta på ALPHA2-pumpens keramiska axel och lager. Ett vanligt problem med permanentmagnetmotorer är att de ger upphov till ett magnetfält inuti pumpen. Magnetfältet drar till sig metallpartiklar som kan skada viktiga pumpkomponenter – även när pumpen inte är igång. Keramiska material är däremot inte magnetiska, vilket innebär att axeln och lagren inte drar till sig några metallpartiklar som kan blockera pumpen och påverka funktionen.

Blockeringar kan dock bildas under längre driftsuppehåll. Men för ALPHA2 är inte det något problem, tack vare den ”pålitliga igångkörningen”. Pålitlig igångkörning innebär att pumpen automatiskt startar i ett ”rensningsläge” med tre omstarter per sekund. De upprepade omstarterna ger upphov till vibrationer som skakar loss eventuella smuts- och kalkavlagringar utan externa åtgärder.

För att minimera risken för igensättning bör du också använda det ”manuella sommarläget”, som regelbundet aktiverar pumpen en kort stund under längre driftsuppehåll. Vi ska snart beskriva funktionen närmare.

Marknadens bästa effektivitet i sin klass var den tredje viktigaste fördelen med ALPHA2. Enligt det oberoende institutet VDE har ALPHA2-pumpen den lägsta energiförbrukningen av alla små cirkulationspumpar på marknaden. Genom att välja ALPHA2  hjälper du kunden att spara pengar och energi.

Men det är inte allt. Vi avslutar med att beskriva ytterligare några ALPHA2-funktioner.

Torrkörningsskyddet förhindrar att ALPHA2 går sönder på grund av för lite vatten i pumphuset.

Om vattenbrist upptäcks, stängs pumpen av automatiskt och en larmkod skickas. Regelbundna försök att starta om pumpen görs, tills vattennivån är rätt.  

Det finns även ett manuellt sommarläge, som efter värmesäsongen håller pumpens energiförbrukning på ett absolut minimum.

I stället för att låta pumpen vara igång hela året, kan husägaren trycka på en knapp för att stänga av pumpen under 99 % av tiden. En gång per dygn startar pumpen, och går i två minuter med högsta varvtal. Det förhindrar igensättning, som annars är ett vanligt problem under längre driftsuppehåll.

När värmesäsongen börjar igen, kan husägaren trycka på någon av ALPHA2-pumpens knappar, så återgår pumpen till normal funktion.  

Nu sammanfattar vi! ALPHA2 erbjuder:
• Enkel hydronisk injustering
• Ingen igensättning
• Marknadens bästa energieffektivitet i sin klass

Alla tidsbesparande och komforthöjande funktionerna ger fördelar för både dig och kunden.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 30 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår