Grundläggande pumpteori

36 - Grundläggande pumpteori

Behöver du friska upp dina grundkunskaper om hur pumpar fungerar och kategoriseras? I den här modulen hittar du svaren och en presentation av de huvudtyper av pumpar Grundfos tillverkar.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande

Kursöversikt

00:01:45

Om pumpar och de två vanligaste pumptyperna

En kort generell introduktion till förträngningspumpar och centrifugalpumpar.

Grundfos pumptyper

Grundfos tillverkar 10 olika huvudtyper av pumpar. Vilka det är kan du se här.

Olika typer av pumphjul

Friska upp dina kunskaper om en av de viktigaste pumpkomponenterna: pumphjulet

Om pumpkurvor

I den här korta artikeln tittar vi närmare på pumpkurvor

Olika typer av centrifugalpumpar

Vad är en centrifugalpump och vilka olika typer finns det?

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig