BIM - Building Information Modelling 

9 - BIM - Building Information Modelling

I den här kursen introducerar vi Building Information Modeling (BIM) och förklarar närmare vad det är. Vi beskriver också några potentiella problem med BIM och hur problemen kan elimineras med hjälp av Grundfos dataoptimerade metod.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 10 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande

Kursöversikt

00:04:36

En introduktion till BIM

Building Information Modeling (BIM) håller på att förändra byggindustrin i grunden. Här får du en introduktion till tekniken och vilka fördelar den kan innebära för dig.

00:03:36

Gör BIM ännu effektivare

Här förklaras hur vår dataoptimerade metod minskar belastningen i dina system och dessutom förbättrar arbetsflödet.

00:02:40

Grundfos-specifika BIM-erbjudanden

Få en överblick över Grundfos breda BIM-utbud och hur du hittar det i Grundfos Product Center på vår webbplats.

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig