Gör BIM ännu effektivare

Här förklaras hur vår dataoptimerade metod minskar belastningen i dina system och dessutom förbättrar arbetsflödet.

En av de största utmaningarna med BIM är att bearbeta de stora informationsmängder som ligger till grund för ett projekt eller en datamodell. Ju större datamängder som läggs in i ett projekt, desto mer processorkraft behövs för att navigera, komplettera och administrera projektet.

Därför är det viktigt att alla delar i projektet är så dataoptimerade som möjligt – och därför skapar Grundfos alla sina BIM-objekt från grunden, så att vi redan från början kan eliminera så mycket onödig information som möjligt.

Ofta skapas BIM-objekt med hjälp av samma 3D-ritningar som i produktutvecklings- och tillverkningsfasen. Det innebär att detaljerad information om produktens fysiska utseende – information som sällan nyttjas av konstruktörer, ingenjörer, entreprenörer eller förvaltare – byggs in automatiskt i BIM-objektet, så att den blir mycket större, datamässigt sett.

När dessa stora, otympliga objekt är del av ett övergripande BIM-projekt, kan det påverka dess funktion och bromsa arbetsflödet hos slutanvändaren. Genom att bygga BIM-objekt från grunden levererar Grundfos lösningar som endast innehåller data som är absolut nödvändiga – vilket minskar behovet av beräknings- kapacitet hos användaren.

Grundfos MAGNA-objekt har till exempel exakt geometri och data om vilka rör och elektriska anslutningar som behövs, samt variantspecifika mekaniska och elektriska data, liksom drift- och förvaltningsdata. Ett mer optimerat BIM-objekt behöver inte vara sämre. Alla våra objekt är byggda för att vara dataoptimerade, men är också utrustade för att tillgodose intressenternas behov.

För ingenjörer finns all information om anslutningspunkter, eldata, tryck och flöde, medan entreprenörer har tillgång till relevanta planeringsdata. Energikonsulterna kan använda driftparametrar för att ta fram simulerade vätske- och energiflöden, medan service- och underhållstekniker har tillgång till nödvändig driftinformation.

Grundfos BIM-objekt kan återges i tre olika upplösningar beroende på användarens preferenser och behov. Grova, medelfina och fina objektrenderingar har alla geometri- och anslutningsdata, men i dataoptimerade versioner som ger effektiva, snabba projektarbetsflöden.

Varje Revit-familj är utformad som en typkatalog med alla standardvarianter, så att du snabbt och enkelt kan växla mellan produkter och ändrade designvillkor. Utöver anpassade datauppsättningar, erbjuder vi även förformaterat innehåll i enlighet med standarder och riktlinjer som exempelvis CObie och EMCS.

Allt är tillgängligt via vår webbplats och Grundfos Product Center. Grundfos BIM-objekt finns tillgängliga för de flesta produkter, inklusive ALPHA-, MAGNA- och PACO-serien, och vi lägger till fler objekt fortlöpande.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 10 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande