Vad är en Energy Check?

Ta reda på vad en energianalys är, vad den gör och hur den kan vara till nytta för dig.

Innan du kan energi- optimera en pump, måste du använda ett antal analysverktyg som ger kunskap om vilka optimeringsmöjligheter som finns. I den här modulen presenterar vi ett av dessa verktyg, nämligen Grundfos Energy Check.

Grundfos Energy Check är en energianalys baserad på olika pumpdata, som energiförbrukning, ålder, drifttid med mera.

Analysen ger översikt över livscykelkostnaderna för en eller flera pumpar i systemet, så att du får värdefull information om vilka fördelar som uppstår om du byter ineffektiva pumpar mot moderna, energisnåla varianter.

Ersätter du ineffektiva pumpar med nya, optimerade pumpar minskar energikostnaderna och ditt miljöavtryck. Det är enkelt att utföra en Grundfos Energy Check. Ladda ner Energy Check- appen så kan du börja direkt.

Grundfos Energy Check är det vanligaste verktyget, men i vissa situationer behöver man göra en ”Energy Audit” i stället. För att utföra en Energy Audit, måste du kontakta Grundfos.

Under en Energy Audit gör vi en fullständig inspektion av dina system på plats, och skapar en prestandaöversikt över faktorer som tryck, temperatur, flöde, energiförbrukning och antal pumpstarter/stopp.

Baserat på den här informationen, kan vi föreslå ändringar som förbättrar systemets effektivitet.

Det var allt, kortfattat summerat om verktygen Energy Check och Energy Audit.

Ladda gärna ner appen Grundfos Energy Check från AppStore för att testa verktyget och kontakta sedan Grundfos för en genomgång och analys av ditt pumpbestånd. 

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 12 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande