Vad är energioptimering och varför är det något som bör utföras? 

Lär dig mer om de många fördelarna med energioptimering och hur det kan minska inte bara kostnaderna utan även belastningen på miljön.

Pumpar står för 10 % av världens totala elförbrukning. Att siffran är så hög beror främst på de många pumpar som antingen är slitna eller felaktigt dimensionerade vilket leder till onödig energiförbrukning.

Det här korta avsnittet handlar om energi- optimering och fördelarna med det. Enkelt förklarat är onödig energiförbrukning från pumpar det tydligaste tecknet på att energioptimering behövs, dels för att spara energi men också för att minska det globala miljöavtrycket.

Studier visar att de genomsnittliga potentiella besparingarna uppgår till 15 725 kWh per pump. Det motsvarar 1 570 euro per pump! Sett ur ett bredare perspektiv, motsvarar detta det årliga koldioxidutsläppet från tre bilar.

Optimerar du dina pumpar kan det ge stora miljövinster. Samtidigt sparar du massor av pengar. Låt oss ta en närmare titt. Som vi redan har nämnt, är feldimensionerade pumpar en av de största bovarna när det gäller energislöseri vid pumpning. Men varför är de felaktigt dimensionerade?

Vissa konstruktörer lägger in en säkerhetsmarginal när pumpen konstrueras, i syfte att kompensera för osäkerheter i konstruktionsprocessen. Men om en pump feldimensioneras leder det till högre systemkostnader, både för energiförbrukning och för systemunderhåll.

Vilket leder oss vidare i resonemanget. Under pumpens livslängd står energiförbrukningen för hela 85 % av den totala kostnaden.

Service och underhåll står för 10 %. En felaktigt dimensionerad pump ger visserligen en säkerhetsmarginal, men den arbetar inte optimalt, vilket ökar dina energikostnader väsentligt.

Som sammanfattning kan vi konstatera två viktiga saker gällande energioptimering: För det första, optimerade pumpar minskar energiförbrukningen väsentligt, så att du sparar massor av pengar.

För det andra, genom att energioptimera dina pumpar minskar ditt miljöavtryck,  vilket är ett bra sätt att bekämpa klimatförändringarna. 

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 12 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande