Hitta och jämför pumpverkningsgrad i GPC

81 - Hitta och jämföra pumpverkningsgrad i GPC

I den här kursen förklarar vi hur Grundfos Product Center kan användas för att beräkna energiförbrukning utifrån livscykelkostnader, och vi visar ett snabbt sätt att jämföra pumpar för att hitta det mest energieffektiva alternativet.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 8 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande

Kursöversikt

00:01:33

Hitta snabbt den bästa och mest energieffektiva pumpen

Lär dig ett snabbt sätt att använda Grundfos Product Center för att hitta den bästa energieffektiva pumpen

00:02:19

Beräkna energiförbrukningen snabbt och exakt

Få reda på hur du använder Grundfos Product Center för att beräkna energiförbrukningen snabbt och exakt

00:01:27

Jämför energieffektiva lösningar utifrån livscykelkostnader (LCC)

Få reda på hur använder Grundfos Product Center för att jämföra energieffektiva lösningar utifrån livscykelkostnader

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig