Hur Grundfos GO Remote används i en ALPHA3-installation

I det här avsnittet ska vi titta på apparna GO Remote och GO Balance från ett praktiskt perspektiv och visa dig hur de fungerar.

De lättanvända Grundfos-apparna GO Remote och GO Balance tillsammans med Bluetooth-anslutna ALPHA3 gör installation och övervakning av pumpen samt injustering av värmesystemet enklare. Detta hjälper dig att förbättra din verksamhet och resultatet är fler nöjda kunder.

I det här avsnitt ska vi titta på apparna GO Remote och GO Balance från ett praktiskt perspektiv och visa dig hur de fungerar. Låt oss komma igång.

Först måste du installera GO Remote-appen på din smartphone. Den finns i AppStore och i GooglePlay.

Sedan måste du ansluta GO Remote till pumpen. Öppna appen och välj Bluetooth-anslutningen i appen, tryck på Bluetooth-knappen på ALPHA3 så hämtar appen alla pumpdata.

När du ansluter ALPHA3 till GO Remote för första gången leds du automatiskt igenom processen via installationsguiden.

I första steget väljer du om installationen är i en villa eller i en kommersiell byggnad.

Sedan väljer du om det är en injustering eller en manuell installation. Vanligtvis är det en injustering för ett bostadshus, medan man brukar välja manuell installation för en kommersiell byggnad.

I detta avsnitt fokuserar vi dock enbart på ett bostadshus för en familj, och vi tar dig genom en installation med injustering och en manuell inställning.

Låt oss snabbt definiera vad vi menar med en ”installation med injustering” och en ”manuell inställning”.

• Installation med injustering innebär injustering med appen GO Balance. När injusteringen är klar, rekommenderar appen en reglertyp för ALPHA3 baserat på den applikation som valdes i appen.

• Den manuella installationen är när du som installatör väljer den lämpligaste reglertypen för den aktuella applikationen och den inkluderar inte injustering.

Låt oss börja med installation med injustering:

Tänk dig ett scenario i vilket en ALPHA3 installeras i ett radiatorsystem och du ska injustera värmesystemet för att förbättra komforten i bostaden och potentiellt minska husägarens energiräkning.

Så fort du väljer installation med injustering öppnas appen GO Balance och du kan starta injusteringen. Om appen inte är installerad, blir du ombedd att öppna AppStore eller GooglePlay och installera appen därifrån.

Följ bara stegen enligt appen så kan du justera in ett system på högst två timmar.

Efter injusteringen ställer appen automatiskt in pumpen på rekommenderad reglertyp.

För att dokumentera injusteringen kan du skapa en injusteringsrapport med appen och dela den med husägaren.

Tänk dig nu ett helt annat scenario. Den här gången vill installatören installera pumpen i ett golvvärmesystem. Nödvändigt konstanttryck motsvarar 5,8 meters lyfthöjd. Därför ska du välja manuell inställning.

När manuell installation är vald ska du välja den reglertyp som ska användas för pumpens drift. Du kan välja mellan 6 olika reglertyper. De är: radiatorläge, golvvärmeläge, radiator- och golvvärmeläge, konstanttryck, proportionellt tryck och konstantkurva.

Om du väljer ett av lägena konstanttryck, proportionellt tryck eller konstantkurva, så kan du anpassa kurvan enligt dina egna krav. Det innebär att du kan ställa in pumpen att fungera enligt ett specifikt börvärde.

För konstanttryck och proportionellt tryck kan börvärdet väljas någonstans mellan den lägsta och den högsta kurvan i intervall om 0,1 m

För konstantkurva kan inställningen väljas någonstans mellan den lägsta och den högsta kurvan i intervall om 1 %.

Vi väljer konstanttryck, och eftersom detta golvvärmesystem kräver ett konstant tryck på 5,8 m, kommer vi att justera börvärdet genom att dra kurvan till rätt börvärde.

Här kan du se instrumentpanelen. På instrumentpanelen få du snabb tillgång till aktuella pumpinställningar inklusive reglertyp, driftsform och börvärde. Grundfos Eye visar aktuell larmstatus, och du kan avläsa nyckeldata som aktuell ström- och effektförbrukning.

På instrumentpanelen visas även menyerna Status, Inställning, Schemaläggning, Larm & Varningar samt Hjälp.

När som helst kan du övervaka pumpdata i menyn Status. Alla nyckeltal kan sökas.

I menyn Inställningar får du en översikt över alla inställningar för pumpen och möjlighet att ändra inställningarna om det behövs.

Här hittar du också firmware-uppdateringar, om sådana finns.

I menyn Schemaläggning kan du ställa in pumpen så den körs enligt ett schema och du kan aktivera sommarläget som beskrivs i avsnitt 2.

Menyn Larm och Varningar visar en logg över problem med pumpen sedan pumpen installerades. Återställning av pumpen efter ett problem kan göras i appen eller genom att trycka på knappen effekt/flöde i användargränssnittet.

Den sista menyn på listan är menyn Hjälp. Detta är vad du kan få hjälp med:
• Pumpinstallationen
• Felsökning
• Avluftning av pumpen

I driftläget finns alternativen att starta pumpen, stoppa pumpen eller få den att gå enligt den högsta kapacitetskurvan eller den lägsta kapacitetskurvan.

När du har slutfört inställningen av ALPHA3, startar du helt enkelt pumpen genom att trycka på ”Normal”.

Innan du lämnar pumpen, har du möjlighet att skapa en rapport som dokumenterar pumpinstallationen. Du kan dela den med husägaren.

Slutligen måste du koppla bort appen GO Remote från pumpen. Det gör du genom att trycka på ikonen ”koppla bort” längst ned på instrumentpanelen, och då slocknar ikonen för ”trådlös kontakt” i användargränssnittet.

Så, för att sammanfatta avsnittet, så här använder du appen GO Remote med ALPHA3-pumpen:

• GO Remote-appen är lätt att använda med hjälp av installationsguiden och den intuitiva instrumentpanelen.

• Du kan välja installation med injustering eller manuell inställning utan injustering.

• Instrumentpanelen ger en fullständig översikt över aktuell status för ALPHA3 och pumpinställningarna kan enkelt justeras.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande