Varför ska du välja ALPHA3?

Vi går igenom de nya funktionerna och fördelarna som tillförts och som gör valet av ALPHA3 till en optimal lösning, tillför värde till ditt företag och erbjuder bekväm och enkel installation, övervakning och injustering.

ALPHA3 erbjuder husägare fördelarna med den komfort, det lugn och de energibesparingar som man förväntar sig av en cirkulationspump från Grundfos.

Detta avsnitt fokuserar på varför du som installatör ska köpa en ALPHA3-pump och hur den tillför värde till din verksamhet.

Vi kommer att visa dig ytterligare funktioner och fördelar som gör installation och övervakning av pumpen och injustering av systemet enklare, sparar tid och gör dig mer nöjd.

Själva pumpen är baserad på den kända kvaliteten och beprövade designen hos Grundfos cirkulationspumpar och matchar till 100 % tillförlitligheten och effektiviteten hos befintliga ALPHA pumpar.

Den nya och särskiljande funktionen är tvåvägskommunikation med Bluetooth som är inbyggd i pumpen. Det ger många fördelar när du ansluter de två apparna Grundfos GO Remote och GO Balance.

GO Remote är ditt verktyg för fjärrstyrning. Det är samma app som används för att styra andra Grundfos-pumpar.

GO Remote är enkel och intuitiv att använda vid inställning och övervakning av ALPHA3-pumpen.

Appen GO Balance är ditt verktyg när hydronisk injustering krävs. Enkelt integrerad hydronisk injustering med appen GO Balance görs nu direkt från en smartphone, så du behöver ingen ALPHA Reader längre.

Låt oss först se vad GO Remote-appen erbjuder.

Låt oss börja med inställning av pumpen efter den vanliga mekaniska och elektriska installationen.

Det finns en startguide i GO Remote-appen som tar dig genom installationen, och minskar tiden du behöver för inställning av pumpen till minsta möjliga.

Om du vill ange reglertyp så använder du GO Remote-appen, och inte pumpen som du normalt skulle göra.

Det finns 6 reglertyper: konstanttryck, proportionellt tryck, konstantkurva, radiator-läge, golvvärme-läge samt radiator- och golvvärme-läge.
Om pumpen installeras i en applikation där en speciell driftspunkt krävs, kan du enkelt göra det genom att välja en av de användarspecifika reglertyperna:

I reglertyperna radiator-läge, golvvärme-läge samt radiator- och golvvärme-läge kommer pumpen automatiskt att justera sina prestanda till verkligt erforderlig lyfthöjd med hjälp av AutoAdapt-funktionen för att säkerställa lägsta möjliga energiförbrukning.

För dig som installatör är pumpens status värdefull information som du kan använda för att se till att husägaren är nöjd.

Från GO Remote-appen har du full tillgång till statusinformation, inklusive flöde, lyfthöjd, motorns varvtal, strömförbrukning, energiförbrukning och driftshistoriken från det ögonblick då pumpen installerades.

Denna enkla övervakning av pumpprestanda och driftsförhållanden ger dig ett lugn, eftersom du vet att pumpen körs optimalt.

Om något skulle gå fel, går felsökningen också snabbt att genomföra. Vid fel, till exempel en igensatt pump, lyser symbolen med ett utropstecken på pumpens användargränssnitt, väl synligt för husägaren.

Larm- och varningsmenyn i Grundfos GO Remote-app beskriver felet och hur det kan åtgärdas.

Det säkerställer snabb service för husägaren och du sparar tid.

Låt oss nu titta på GO Balance-appen.

Enkelt integrerad hydronisk injustering med appen GO Balance görs direkt med din smartphone, eftersom ingen ALPHA Reader behövs längre.

Injustering av ett tvårörs radiatorsystem, ett golvvärmesystem eller en kombination av de två systemen kan ge ökad komfort och kostnadsbesparingar.

Komforten säkerställs genom optimal vattendistribution till alla rum vilket också ger potentiella besparingar på 7 till 20 % av husägarens energikostnader, beroende på huset och värmesystemet.

ALPHA3 kännetecknas av marknadsledande energieffektivitet, och om husägare söker ytterligare 
energibesparingar, är det möjligt med ALPHA3.
 

Läget Schema i GO Remote-appen stöder det. Schema låter dig ställa in pumpen att gå på speciella tider enligt husägarens dagsprogram. Du kan välja mellan två fördefinierade mallar, eller skapa din egen för varje dag i veckan.

När schemaläggning är aktiverad körs pumpen automatiskt i två minuter varje 25:e timme med lågt varvtal för att förhindra att problem med lagren uppstår eller att föroreningar sätter igen pumpen.

Det finns också ett annat läge som bidrar till energibesparingar. Detta är sommarläget, där du ställer in att pumpen ska vara avstängd under en period. Under denna period startar pumpen också en gång var 25:e timme, för att smörja sig själv.

Husägaren behöver inte oroa sig för höga kostnader och de får alltid en pålitlig pumpstart.

GO Remote- och GO Balance-apparna låter dig också skapa en rapport på plats, för att dokumentera installationen eller injusteringen. Du kan antingen e-posta rapporten eller spara den i telefonen och du kan göra rapporten åtkomlig, t.ex. för husägaren.

Vi vill också gärna nämna avluftningsläget. Att bli av med luften i systemet före start är enormt viktigt för att förebygga korrosion och för att minska oljud i systemet. Avluftningsläget aktiveras i menyn Hjälp i appen GO Remote och ställer in pumpen på att gå med maximalt varvtal. Avluftningsprocessen tar cirka 30 minuter.

Slutligen erbjuder ALPHA3 möjligheten att uppdatera pumpens firmware via GO Remote, om det behövs. Det innebär att cirkulationspumpen är förberedd för framtida förbättringar av pumpens program vilket kan förbättra pumpens prestanda.

Så, för att sammanfatta detta avsnitt, erbjuder ALPHA3 följande fördelar för installatörer och husägare:

• ALPHA3 med Bluetooth-kommunikation kan styras med din smartphone som en fjärrkontroll via appen Grundfos GO Remote.

• GO Remote gör inställning och felsökning av pumpen enkel och snabb, vilket ger dig och husägarna lugn eftersom ni vet att pumpen körs optimalt.

• Marknadsledande energieffektivitet, injustering och flera reglertyper att välja mellan, alla ger minskade energikostnader för husägaren.

• GO Balance-appen gör hydronisk injustering enkel med hjälp av din smartphone och ingen ALPHA Reader krävs.

• Möjlighet att uppdatera pumpens firmware via GO Remote-appen, vilket gör cirkulationspumpen förberedd för framtida uppdateringar.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande