Pumpning av Grundvatten

17 - Pumpning av Grundvatten

Detta avsnitt går igenom allt du behöver veta om grundvattenintag, inklusive pumpdimensionering, optimering av verkningsgraden, reglering av kapacitet i grundvattenapplikationer samt hur man skyddar pumpinstallationen för att förlänga dess livslängd.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 25 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår
Kursen är en del av ett inlärningsspår
Kursen är en del av ett Inlärningsspår

Kursöversikt

00:04:22

Introduktion till pumpning av grundvatten

Förstå grunderna för en brunnskonstruktion och vad man ska tänka på för att säkerställa effektiv kapacitet.

00:04:38

Pumpdimensionering i grundvattenapplikationer

Lär dig dimensionering av dränkbara pumpar för att uppnå optimal kapacitet i brunnar och för att öka livslängden.

00:04:44

Hur säkerställer man kontinuerligt hög verkningsgrad i grundvattenapplikationer

Ta reda på de vanligaste orsakerna till försämrad verkningsgrad och hur de ska hanteras.

00:03:23

Reglering av kapacitet i grundvattenapplikationer

Lär dig mer om de olika alternativen för kapacitetsreglering av överdimensionerade pumpar och deras för- och nackdelar.

00:05:29

Så här förlänger du pumpens livslängd

Ta reda på vilka förebyggande åtgärder som kan vidtas för att förlänga livslängden på pumpar och motorer.

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig