Pumparnas roll i fjärrenergisystem

Gå bakom kulisserna och lär dig varför pumpar är det bultande hjärtat i fjärrenergisystem.

Fjärrenergi är en energieffektiv lösning, och om den tillämpas korrekt, kan den också vara den mest hållbara.

Men hur fungerar fjärrenergi egentligen? Och hur transporteras energi från A till Ö? Till att börja med behövs det ett antal pumpar som arbetar tillsammans för att få ett framgångsrikt fjärrenergisystem.

De ser till att vatten förs från den centrala anläggningen till enskilda hem på det mest energieffektiva och pålitliga sättet. I det här avsnittet använder vi ett kombinerat värme- och kraftverk, även känt som ett kraftvärmeverk, som vår utgångspunkt. Vi analyserar processen steg-för-steg, där ett antal pumpar omvandlar energi till uppvärmt eller kylt vatten.

Vi kommer att undersöka varje steg, och belysa betydelsen av varje pump. Låt oss börja vid det tidigare nämnda kraftvärmeverket. Här produceras fjärrenergi med hjälp av bränslen som bland annat biomassa, solenergi och vindenergi.

Denna process sparkar igång vattnets färd mot bostäder och industribyggnader. När vatten pumpas ut till understationerna är det redo att distribueras till hushåll för att styra inomhustemperaturer och värma vatten. Medan detta exempel belyser hur energi produceras i ett kraftvärmeverk, är processen i ett fjärrenergisystem i stort sett densamma oavsett vilken typ av kraftverk som används.

Varje pump längs vägen är en avgörande kugge i det maskineri som kallas fjärrenergisystem. Tillsammans säkerställer pumparna att fjärrenergi är den mest hållbara, energieffektiva och kostnadseffektiva lösningen på energiutmaningar. Och allt börjar vid den centrala anläggningen. Huvudpumparna i dessa anläggningar är hjärtat i fjärrenergisystemen.

Deras uppgift är att distribuera stora mängder vatten till distributionssystemet. På grund av längden på vattnets färd är det mycket viktigt att de är robust och pålitligt konstruerade för att hålla så länge som möjligt. Innan vatten distribueras är det avgörande att kvaliteten lever upp till givna standarder. För att garantera detta måste vattnet filtreras löpande.

Flödesfilterpumpar återcirkulerar cirka 10 % av det totala flödet genom en sil. En sil är vanligtvis belägen nära styrventiler och hjälper till att avlägsna föroreningar som skräp och andra material som kan tränga in i rören. Att ta bort föroreningar är avgörande, eftersom det förhindrar eventuella minskningar av systemets effektivitet.

Pannshuntpumpar upprätthåller systemets prestanda genom att återcirkulera vattnet i pannan. På så sätt säkerställer pumparna att skillnaden i temperatur mellan över- och underdelen av pannan inte blir för hög. Detta minskar kondensrisken, vilket är avgörande för pannor som inte är konstruerade för att tåla kondens. I värsta fall kan kondens orsaka rost och resultera i en minskad systemlivslängd.

En pannshuntpump hjälper till att avhjälpa sådana problem, vilket i slutändan leder till en mycket längre livslängd. Panncirkulationspumpar säkerställer snabb uppstart och ett optimalt skydd av pannor. De ger ett konstant flöde av vatten genom pannan även när den är i standby-läge. Och därigenom kan systemet starta upp direkt utan att först behöva värma upp vattnet.

Rökgastemperaturen kan betydligt påverka den totala verkningsgraden för en panna. Installation av en ekonomiserare mellan pannan och skorstenen gör det möjligt att styra pannans rökgas. Det säkerställer att eventuell absorberad energi tas till vara. En rökgasekonomiserare kan minska bränslekostnaderna med upp till 15 %.

I detta skede är vattnet som vi har följt från den centrala anläggningen inne på målrakan. Distributionspumpar transporterar vatten från understationer till konsumenter och innan du vet ordet av är radiatorerna fyllda med varmvatten och hushållstemperaturen kan regleras. För att nå avlägsna områden kan pumpar även placeras längre ut i systemet.

Det kan också minska systemtrycket. Det är även viktigt att installera blandningskretsar. Dessa styr flödet och temperaturen i fjärrvärmesystemet för att uppfylla olika konsumenters temperaturkrav samt att utnyttja hållbara energikällor i vissa delar av nätet. Alla dessa faser kombineras i ett framgångsrikt fjärrenergisystem, och belyser tydligt varför fjärrenergi är framtidens energilösning.

Låt oss gå igenom funktionerna och fördelarna för varje pump en sista gång: Huvudpump: Distribuerar vatten till distributionscentralerna. Pannshuntpump: Återcirkulerar vatten och minskar kondens. Flödesfilterpump: Tar bort alla orenheter från det återcirkulerade vattnet. Panncirkulationspump: Säkerställer snabb uppstart och optimalt skydd av pannan.

Rökgasekonomiserare: Kyler rökgasen vilket minskar bränslekostnaden med upp till 15 %. Distributionspump: Distribuerar energi till enskilda hem. 

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår