Funktioner och fördelar med SQE-pumpen

Förstå hur ett stort antal skyddsfunktioner gör SQE-pumpen till ett robust alternativ för applikationer under mark.

När en dränkbar pump har installerats under marken är ingenting viktigare än driftsäkerheten, eftersom service både är besvärligt och kostsamt.     

I det här avsnittet tar vi en närmare titt på de viktigaste funktionerna och fördelarna med djupbrunnspumpen SQE, för att visa dig hur robust den är och hur väl förberedd för drift under mark den är.

Låt oss först titta på de inbyggda skyddsfunktionerna i pumpen. Dessa innefattar skydd mot:
Över- och underspänning
Torrkörning
Överbelastning

Låt oss gå igenom dem en i taget för att ta reda på mer om hur de bidrar till att säkerställa tillförlitlig drift – vid vattenbrist eller fluktuerande spänningstillförsel.

Stora nätspänningsvariationer, som underspänning och överspänning, skadar med tiden konventionella AC-motorer.

SQE har ett mycket stort spänningsintervall, vilket i sig minskar risken att motorn överhettas.

Om spänningen är lägre än 150 eller högre än 315 V, stoppas pumpen automatiskt för att skydda motorn. Pumpen startar igen när spänningen åter är inom tillåtna gränser.

Illustrationen jämför spänningsintervallet för en konventionell pump med intervallet för SQE. Ett smalt intervall orsakar sannolikt ofta förekommande, störande stopp eller pumpskada.   

Torrkörning kan förstöra en pump – i synnerhet i områden med brunnar som ger liten vattenmängd. Det integrerade torrkörningsskyddet i SQE stänger automatiskt av pumpen om vattenbrist upptäcks.

Efter 5 minuter försöker pumpen starta om. Om det fortfarande inte finns något vatten väntar den ytterligare 5 minuter och försöker sedan starta om igen. Cykeln upprepas tills pumpen åter detekterar vatten.

Låt oss nu titta på problemet med överbelastning. Normalt utsätts pumpar för överbelastning när effektförbrukningen är hög – till exempel vid start när pumpen arbetar med högt varvtal.

Tack vare den inbyggda mjukstartfunktionen begränsar pumpen nätströmförbrukningen vid start, för att förhindar att elinstallationen skadas till följd av överbelastning. Diagrammet visar skillnaden mellan strömförbrukningen för en konventionell pump och en SQE-pump vid start.  

Men det finns fler fördelar med mjukstartfunktionen.

Mjuk start av pumpen medför också:
Minskad förekomst av tryckslag i rörledningarna
Minimerat pumpslitage vid start.
Båda dessa fördelar bidrar till att ge pumpen längre livslängd.

Listan över inbyggda skyddsfunktioner är som synes lång och innebär att du inte behöver någon ytterligare skyddsutrustning för att säkerställa driftsäkerhet vid installation under mark när du väljer en SQE för din grundvattenapplikation.

Den låga vikten gör dessutom att pumpen är lätt att installera och den kräver ingen extern startbox.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 6
Beräknad tid
Beräknad tid: 40 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår