Industriell vattenbehandling

32 - Industriell vattenbehandling

Den här kursen ger en allmän introduktion till vattenbehandling under industriella processer, inklusive en mer detaljerad beskrivning av olika processteg.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 0
Beräknad tid
Beräknad tid: 0 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande

Kursöversikt