Industriell vattenbehandling

32 - Industriell vattenbehandling

Den här kursen ger en allmän introduktion till vattenbehandling under industriella processer, inklusive en mer detaljerad beskrivning av olika processteg.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 12 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår

Kursöversikt

00:02:55

Grundläggande introduktion till vattenbehandling

Få en grundläggande introduktion till industriell vattenbehandling och få en insikt i varför det är nödvändigt att rena vattnet.

00:04:01

Processtegen vid vattenbehandling

Få en genomgång av de olika processtegen under industriell vattenbehandling för att förstå vad stegen innebär.

Tillförlitliga och effektiva tillämpningar av ultrafiltrering

En närmare redogörelse för hur Grundfos kan bidra till en tillförlitlig och effektiv tillämpning av ultrafiltrering.

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig