Introduktion till temperaturreglering

29 - Introduktion till temperaturreglering

Denna kurs ger en snabb introduktion till system för temperaturreglering, inklusive hur man optimerar och vad man ska tänka på när man konstruerar ett system.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Avancerad

Kursöversikt

00:04:15

Optimering av ett system för temperaturreglering

Lär dig hur man optimerar ett system för temperaturreglering och hur man gör ventiler överflödiga

00:04:20

Pumputvärdering/energianalys och belastningsprofiler

Ta reda på hur en Pump Audit, d.v.s. en pumputvärdering/energianalys kan hjälpa dig att konstruera ett optimalt system för temperaturreglering

00:05:12

Val av pump för svåra förhållanden

Lär dig hur svåra förhållanden för system för temperaturreglering påverkar valet av pump

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig