En introduktion till LC-pumpstyrenheter/automatikskåp

Vi går igenom vårt sortiment av LC- pumpstyrenheter, varför vi har utvecklat det och vilka applikationer det kan användas i.

Tömning av brunnar i spillvattenanläggningar och fyllning av tankar i vattenförsörjnings- installationer kan vara en knepig process.

Som tur är gör LC-pump- styrenheterna från Grundfos det till ett mycket mindre problem.

I den här modulen ger vi dig en grundläggande introduktion till LC-serien, vilka applikationer de fungerar inom, samt ger dig en överblick över de olika varianterna.

Först tar vi dock en kort titt på några av orsakerna bakom utvecklingen av LC-serien.

Kunder inom vattenförsörjnings- och spillvattenindustrin söker ofta efter system som är användarvänliga, kostnadseffektiva och kan kommunicera med ett övervakningssystem.

Hittills har bara våra mest avancerade styrenheter, t.ex. Dedicated Controls kunnat anslutas till SCADA-system.

Det innebär att det inte har varit möjligt övervaka och styra mindre installationer.

Men med de nya LC-pumpstyrenheterna kan problem som detta undvikas.

Hela idén med LC är att tillgodose kundernas behov.

Vi ska ta en närmare titt på funktionerna i modul 3.

Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet till konceptet LC-pumpstyrenheter.

Med LC-serien har Grundfos designat en serie pumpstyrenheter för installationer med en eller två pumpar, idealiska för tömnings- och Fyllningsapplikationer inklusive små spillvattentransporter, kommersiella byggnader och bevattning.

Enheten stöder både drift med konventionell nivåvippa och analoga tryckgivare.

Försedd med fördefinierade inställningar för att passa dessa typer av applikationer, är den perfekt lämpad för att starta enkelt och snabbt i den specifika applikationen.

Styrenhetens användar- gränssnitt visar nivåerna och låter dig styra pumparna manuellt.

Den erbjuder också Grundfos GO Remote-support.

Vi ska studera användargränssnittet och Grundfos GO Remote mer ingående i nästa modul.

Pumpstyrenheterna är konstruerade för att köras i två olika lägen: tömningsläge och fyllningsläge.

När du kör i tömningsläge, kör styrenheten alla pumparna för att tömma en full tank eller brunn.

Detta används till eksempel ofta i små spillvattenbrunnar eller för avvattning av ytvatten i källare.

Och när du kör i fyllningsläge är det tvärtom och pumparna körs för att fylla tanken eller brunnen.

Fyllningsläge används i applikationer för påfyllning av tank, där vatten pumpas från en flod eller sjö till en reservoar eller tank.

Från denna distribueras vattnet för bevattningsändamål till exempel till golfbanor.

LC-pumpstyrenheter finns i två varianter.

LC 231 är en kompakt lösning komplett med certifierat motorskydd, och LC 241 är en skåplösning som erbjuder modularitet och anpassning.

Även om båda lösningarna kan köra antingen en eller två pumpar, erbjuder LC 231 direktstart upp till 12 A (9 A för två pumpar), medan LC 241 erbjuder direktstart upp till 23 A, vilket gör den till en idealisk lösning för större pumpar.

De två varianterna erbjuder de viktigaste funktionerna, men det finns några sätt att särskilja dem.

LC 241 är till eksempel anpassningsbar, så att du kan lägga till en extern summer eller en extra I/O.

Detta avslutar vår introduktion till LC-pumpstyrenheter.

För att få en större överblick av vad varje styrenhet erbjuder kan du besöka vår hemsida.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår