Så installerar och driftsätter du LC-pumpstyrenheten

Vi går igenom hur man installerar och driftsätter en LC-pumpstyrenhet, och tar reda på hur man testar produkten när den är installerad

Tack vare dess användarvänliga display och möjligheten att ansluta till appen Grundfos GO Remote, är installation och driftsättning av en LC-pumpstyrenhet en relativt enkel process.

I den här modulen visar vi hur det görs samt visar hur du enkelt kan testa produkten.

För det första, om du behöver kommunicera med externa system, bör du installera en kommunikations- gränssnittsmodul (CIM).

Lossa bara skruvarna och ta bort den främre luckan och skjut in modulen på de tre styrstiften i uttaget.

När modulen är på plats kan du koppla in modulens elektriska anslutningar
så som de beskrivs i instruktionerna som medföljer modulen.

Ett LC-automatikskåp är en kompakt enhet och så snart CIM- enheten är installerad finns allt du behöver installerat i det här skåpet.

Detta inkluderar även motorskydd, som annars ofta läggs till externt.

Låt oss titta närmare på den elektriska installationen.

Vi kommer att använda en trefasinstallation i vårt exempel, men du kan också använda en enfasinstallation.

Först ansluter du de tre faserna.

De är anslutna till L1, L2 och L3 som du kan se här.

Pumpen är ansluten direkt till reläet.

Därefter ansluter du din pump – eller dina pumpar, om du har två – till PTC-plintarna.

PTC står för positive temperature co- efficient (positiv temperaturkoefficient).

Dessa små resistorer mäter temperaturen på lindningarna i pumpen.

När de överskrider en viss temperatur, kopplas PTC-signalen till styrenheten för att stoppa pumpen.

Medan pumpen är stoppad, kyls den ned.

När den är vid en lämplig temperatur, startar den igen.

Medan PTC mäter temperatur, kan den inte mäta fuktnivån inuti pumpen.

Lyckligtvis kan en fuktbrytare göra det.

Fuktbrytaren finns i samma ledare som PTC-brytarna, så om pumpen inte startar igen när temperaturen har minskat, kan det bero på att fukt har kommit in i pumpen, i så fall måste detta åtgärdas.

En ny ingång har utformats i LC-pumpstyrenheterna för att detektera både
överhettning och fukt i en signal.

När du startar pumpen, börjar displayen att blinka.

Det är nu du måste bestämma vilka sensorer som ska mäta nivån.

Det finns två olika sätt att göra detta.

Ett sätt är att placera en trycksensor i vattnet nere i brunnen.

Ju högre tryck, desto högre vattennivå.

Ett annat mer traditionellt sätt är att använda flottörer.

När du valt önskad sensor anger du nominell ström och väljer antingen enfasinstallation eller trefasinstallation.

Därefter går du igenom flera nivåinställningar.

Först måste du ställa in torrkörningsnivån.

Därefter måste du välja vid vilken nivå pumparna ska stoppas.

Sedan väljer du hur hög nivån får vara innan pump 1 respektive pump 2 startas.

Slutligen väljer du en nivå som du anser vara ”kritiskt hög”.

När du har ställt in allt detta, är pumpen i drift.

Men detta var bara en snabb installation med användardisplayen på LC-styrenheten.

Låt oss titta på det breda utbudet av möjligheter som Grundfos GO Remote ger.

För det första måste du ladda ned appen.

Den finns i både AppStore och GooglePlay.

När du har laddat ned appen och anslutit styrningen till pumpen får du via Bluetooth en överblick över hur de presterar.

Du kan också få statusrapporter om hur mycket el de har använt, hur många timmar de har körts och mycket mer.

Men det är i menyn ”Inställningar” som Grundfos GO Remote verkligen sticker ut.

Det är här du kan få ut mest av din LC-styrenhet.

Du kan till exempel justera de olika start-/stoppnivåerna direkt från appen.

Du kan till och med justera konfigurationen av vissa ingångar och utgångar.

Välj om den konfigurerbara ingången/utgången ska ställas in på digital ingång, temperatur, digital utgång och så vidare.

Grundfos GO Remote är den enda platsen där du kan bestämma vad du vill att sensorn ska mäta, vilket ger dig en mycket mer intuitiv och lättförståelig överblick än displayen på styrenheten.

Tidigare nämnde vi temperaturen och fuktbrytarna.

I Grundfos GO Remote kan du välja hur lång den förväntade avkylningstiden är för pumpen.

På så sätt får du en klar förståelse för om det är temperaturen eller fuktbrytaren som har stoppat pumpen.

När du har installerat och driftsatt din LC-styrenhet, är det dags för en provkörning.

I den sista delen av den här modulen visar vi dig kortfattat hur detta
kan göras i tömningsapplikationer.

Först måste du fylla brunnen med vatten och se till att pumpen startar automatiskt vid den angivna nivån.

För att testa torrkörningsfunktionen, startar du helt enkelt pumpen manuellt och väntar medan brunnen töms.

Om styrenheten indikerar ett larm och stoppar pumpen när den inställda nivån uppnås, fungerar torrkörnings-funktionen bra.

Hög-nivå-funktionen kan testas genom att pumpen stoppas manuellt och brunnen fortsätter att fyllas med vatten.

Och när styrenheten indikerar ett larm, har den angivna nivån uppnåtts.

Detta omfattar installations-och driftsättningsprocessen för LC-pumpstyrenheter.

Vi hoppas att detta kommer hjälpa dig nästa gång du arbetar med en LC-pumpstyrenhet.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår