Produktegenskaper och fördelar med LC-pumpstyrenheten

Få en överblick över vilka funktioner som LC-pumpstyrenheterna har, och vilka fördelar funktionerna medför för dig som kund

LC-pumpstyrenhet erbjuder en mängd olika smarta funktioner som tänjer på gränserna för vad som kan förväntas från en pumpstations styrenhet.

Med sin förmåga att kommunicera med andra komponenter i en pumpstation, erbjuder den anslutning till Modbus och BACnet samt integrering med
Grundfos iSOLUTIONS Cloud.

Med denna unika funktionalitet, erbjuder LC-pumpstyrenhet en mängd kommunikationsfunktioner, som inte varit tillgängliga i tidigare LC-styrenheter från Grundfos.

I den här modulen går vi igenom ett urval av dessa funktioner och visar dig hur du kan dra nytta av dem.

Låt oss komma igång. Vi börjar med en av huvud- funktionerna för LC-pumpstyrenheterna: de konfigurerbara ingångarna och utgångarna.

LC-styrenheten är försedd med ett antal fria ingångar och utgångar för extra sensorer.

Och flera av dem är konfigurerbara, vilket utgör en mycket unik möjlighet
eftersom det ger full flexibilitet för många olika applikationer.

De konfigurerbara ingångarna/utgångarna – eller CIO – passar nästan alla typer av signaler och kan till exempel användas som en digital ingång/utgång, analog ingång, och en PT100/1000-ingång.

Som vi berörde i den föregående modulen, kan CIO-portarna enkelt konfigureras med Grundfos GO Remote.

Denna ganska unika funktion gör LC-styrenheterna till en flexibel lösning
som lämpar sig för alla applikationer.

Härnäst ska vi titta på anti-kärvningsfunktionen.

Föreställ dig en spillvattenbrunn belägen i ett sommarhusområde.

I dessa områden, är det mycket lugnt under vintern, vilket innebär att en mycket liten mängd vatten rinner genom spillvattenbrunnen.

I ett sådant scenario har en del av vattnet i spillvattenbrunnen avdunstat, medan en del av vattnet är helt stilla.

Det kan leda till kalkavlagringar, som kan blockera eller göra att pumpen kärvar allt beroende på vattenkvaliteten.

Detta innebär i huvudsak att när pumpen är inställd på att starta igen, kan den helt enkelt inte göra det ifall t.ex. pumphjulet har fastnat.

Men tack vare LC-spumpstyrenhetens anti-kärvningsfunktion minskar risken för pumpstopp eller tätningshaveri.

Anti-kärvningsfunktionen säkerställer att pumpen startar – även under lågsäsonger – enligt ett definierat intervall och fortsätter att köras i några sekunder.

På så sätt kan du förhindra blockeringar och undvika underhåll och reparationer när högsäsongen återkommer.

Du kan bland andra inställningar definiera anti-kärvning i Grundfos GO Remote.

Sedan finns den smarta säkerhetsfunktionen.

Eftersom säkerhet har högsta prioritet är LC-styrenheten skyddad med PIN-kod för att skydda din installation mot obehörig användning.

Displayen kan låsas på två nivåer, så att du kan låsa antingen inställningarna eller inställningarna och driften.

Du kan också låsa inställningsmenyn i Grundfos GO Remote och kräva en kod från alla som vill ändra inställningarna.

På så sätt får du lugn och ro när LC-styrenheten är i drift.

LC-styrenheterna erbjuder en mängd olika funktioner som är i linje med den digitala utvecklingen som branschen för närvarande genomgår.

Funktioner som historiska data, larm och varningar är lätt tillgängliga och gör felsökningen till en mycket enklare uppgift och det ökar sannolikheten för reducerade driftskostnader.

Låt oss ta en närmare titt.

Med dess logg med historiska data kan LC-styrenheten bidra till att säkerställa den mest effektiva driften av din pumpstation.

Du kan till eksempel övervaka pumparna baserat på motorström eller antalet start/stopp för att se om underhåll krävs.

Det finns ett brett utbud av data tillgängligt inklusive total körtid, pumpsystemets driftstid och energiförbrukning.

Men du kan också få detaljerad information om varje pump, inklusive dess totala drifts-timmar, senaste driftstiden, driftstimmar under de senaste 24 timmarna, antal starter i genomsnitt per timme och mycket mer …

Slutligen erbjuder LC-pumpstyrenheter en smart larm- och varningslogg.

Styrenheten sparar en detaljerad larm- och varningslogg, som innehåller information om de senaste 20 händelserna, när de inträffade, hur länge de varade, hur de åtgärdades och mycket mer.

Du kan öppna denna logg via SCADA eller Grundfos iSOLUTIONS Cloud, vilket än en gång visar hur vigtig LC-pumpstyrenhetens anslutbarhet är.

Dessutom kan du använda Grundfos GO Remote för att läsa styrenhetens loggar på det språk som du föredrar, vilket möjliggör enkel felsökning vid pumpstationen.

Detta omfattar LC-pumpstyrenhetens viktigaste funktioner.

Om du vill veta mer om denna nya serie automatiksskåp/pumpstyrenheter, kan du ladda ned vår broschyr.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår