Livscykelkostnader: Reglertyper

Lär dig mer om de fyra reglertyperna och få reda på vilken reglertyp som är mest effektiv.

Som du vet, kan något av de fyra olika reglertyperna användas för ett pumpsystem.

Din energibesparing beror på vilken reglertyp som väljs.

Låt oss titta närmare på de fyra olika reglertyperna och deras motsvarande kurvor, för att se vilken typ som ger störst energibesparing.

De fyra olika typerna är: ett driftläge utan reglering, ett läge med konstant tryck, ett läge med beräknat proportionellt differenstryck och ett läge med uppmätt proportionellt differenstryck.

Läget utan reglering är föråldrat och rekommenderas i allmänhet inte.

Samtliga av de tre andra reglertyperna används för huvudpumpar och blandningskretsar, men de olika reglertyperna är lämpade för olika typer av system.

Reglertyp 2 används där ventilauktoriteten är större än 50 % av den totala tryckförlusten i systemet.

Reglertyp 3 rekommenderas för system där differenstrycket mäts över pumpen och ventilauktoriteten är under 50 %.

Reglertyp 4 rekommenderas för system där differenstrycket mäts i systemet och ventilauktoriteten är under 50 %.

Reglertyp 4 ger störst energibesparingar.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 6 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår