Livscykelkostnad

1 - Livscykelkostnad

Det här avsnittet handlar om analys av livscykelkostnader, och tar fram vilka dolda kostnader ett pumpsystem kan ha.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 6 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår

Kursöversikt

00:02:06

En introduktion till livscykelkostnader

Få en introduktion till dolda kostnader hos pumpsystem

Ett exempel från verkligheten: Hotell i New York

Se hur ett hotell i New York beräknade livscykelkostnaderna för att minska pumpkostnaderna.

00:01:24

Livscykelkostnader: Reglertyper

Lär dig mer om de fyra reglertyperna och få reda på vilken reglertyp som är mest effektiv.

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig