En detaljerad genomgång av MIXIT

Lär dig mer om MIXIT och dess många funktioner, och få inblick i hur lösningen tas i drift.

I den här modulen undersöker vi MIXIT och dess funktioner samt egenskaper närmare, och du får reda på hur man väljer, dimensionerar och tar MIXIT i drift. I slutet av modulen sammanfattar vi de specifika fördelarna med MIXIT. MIXIT är en anpassningsbar lösning.

Det innebär att, när du har valt en specifik applikation, visas bara de funktioner och inställningar som är relevanta för applikationen, vilket gör det mycket lättare att installera och driftsätta systemet. Och, som du kanske redan vet, kan MIXIT användas i applikationer med antingen 2-vägsventil eller 3-vägsventil, vilket gör enheten till den perfekta lösningen, oavsett applikation.

Använd Grundfos GO för att välja konfiguration med 2-vägsventil eller 3-vägsventil. MIXIT erbjuder en rad utmärkta funktioner, men det är den breda uppsättningen av avancerade funktioner som gör MIXIT unik. Från kompensation för utomhustemperatur till de fyra begränsningsmöjligheterna – de många avancerade funktionerna gör MIXIT till en ledande shuntgruppslösning.

Vi tittar närmare på funktionerna. Först ut är funktionen för kompensation av utomhustemperatur. Den definierar temperaturens börvärde som funktion av utomhustemperaturen. Med den här funktionen kan du minska temperaturen och därmed din energiräkning. Sedan har vi de fyra begränsningsmöjligheterna.

Flödesbegränsaren och begränsaren för termisk effekt begränsar flödet, begränsaren för returtemperatur säkerställer låg returtemperatur, och differenstemperatur- begränsaren ger korrekt delta-T. Flödesbegränsaren begränsar flödet genom ventilen från primärsidan. Genom att använda flödesbegränsaren kan du förkonfigurera primärflödet och därmed eliminera behovet av en injusteringsventil.

Begränsaren för termisk effekt begränsar effekten i shuntgruppen, oberoende av flödet. Returtemperaturbegränsaren gör att MIXIT kan begränsa returtemperaturen under ett ställbart värde. Slutligen har vi differenstemperaturbegränsaren, som ger ett fast delta-T mellan tillopp och retur på primärsidan. MIXIT ger också många övervakningsmöjligheter.

Till exempel kan du övervaka det statiska systemtrycket, flödet och värmeförbrukningen. Dessutom finns det en rad fjärrstyrnings- lösningar för olika typer av byggnader. För exempelvis små och medelstora byggnader kan du ansluta enheten till Grundfos Building Connect, och för större byggnader kan du använda den inbyggda fieldbus-styrningen.

MIXIT erbjuder också en bred produktportfölj. Med ventiler från DN25 till DN50 och Kvs-området 6,3 till 40, kan du vara säker på att hitta en ventilstorlek som uppfyller behoven. Beroende på vilka funktioner som behövs finns MIXIT i en standardversion med en uppsättning av funktioner, och i versionen MIXIT DYNAMIC med tryckoberoende ventiler, begränsningsmöjligheter och energiövervakning.

Väljer du standardversionen, kan du enkelt uppgradera till MIXIT DYNAMIC-versionen senare. Båda varianterna är kompatibla med Connect-uppgraderingen, som gör det möjligt att använda fieldbus-funktionen för BACnet eller Modbus, och att ansluta till Grundfos Building Connect. I avsnitt två i den här modulen, går vi översiktligt igenom hur du dimensionerar, väljer och driftsätter en MIXIT-shuntgrupp.

För att dimensionera och välja en MIXIT, behöver du känna till flödet. För att kunna beräkna flödet måste du veta effektbehovet och systemtemperaturer. När du vet värdena kan du dimensionera och välja en MIXIT. Vi tar ett exempel. Det här diagrammet visar kapacitetsområdet för en 2-vägsventil vid ett differenstryck på 20 kPa över ventilen.

Anta att effektbehovet är 200 kW, att flödet är ungefär 6 m3/h och att temperaturdifferensen är 30 ℃. Som framgår av diagrammet, bör du då välja en MIXIT DN32. Att driftsätta MIXIT går snabbt. Grundläggande driftsättning kan enkelt utföras från pumpens display och MIXIT-enhetens display.

Vill du konfigurera fler funktioner, till exempel kompensation för utomhustemperatur, begränsare eller larm, kan du göra det via appen Grundfos GO Remote, där du också kan, till exempel, ställa in pumpens reglertyp och typ av system.

Vi avslutar detta avsnitt genom att presentera en översikt över de fördelar som MIXIT ger, oavsett om du är konsult installatör eller grossist. Vi börjar med fördelarna för konsulten: MIXIT ger ett enkelt och säkert system eftersom alla komponenter ingår i lösningen. En enda integreringspunkt ger snabb integrering. Användarvänliga installationsguider ger enkel driftsättning.

Systemet är kompakt – storleken är mellan 0,5 m² och 2 m². Slutligen erbjuder systemet hög kapacitet, tack vare effektiv samverkan mellan systemkomponenterna. Sedan har vi fördelarna för installatören: MIXIT effektiviserar: Tiden för installation och driftsättning kan halveras.

Det går snabbt och enkelt att installera lösningen eftersom 8 eller 9 komponenter är inbyggda i MIXIT. Systemet är enkelt att ta i drift, tack vare de inbyggda, användarvänliga guiderna. Den inbyggda uppkopplingsmöjligheten gör det enkelt att ansluta direkt till BMS-system.

Slutligen har vi fördelarna för grossisten: Eftersom MIXIT består av en enda komponent, är det enkelt att välja. Och eftersom det är en komplett lösning behöver man bara ha kontakt med en leverantör - Grundfos.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår