Prefabricerade pumpstationer

19 - Prefabricerade pumpstationer

Det här avsnittet ger allmänna kunskaper om prefabricerade pumpstationer inom spillvattentransport, hur övervakningsprodukter kan optimera stationerna samt hur du planerar mer kostnadseffektiva renoveringsprojekt.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 0 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande
Kursen är en del av ett inlärningsspår
Kursen är en del av ett Inlärningsspår

Kursöversikt

00:09:17

Därför är prefabricerade pumpstationer rätt alternativ

Få reda på varför prefabricerade pumpstationer är rätt alternativ och lär dig mer om specifika pumpstationer från Grundfos.

00:06:55

Styrning och övervakning av pumpstationer

I det här avsnittet studerar vi ett antal Grundfos-produkter närmare för att öka din förståelse av hur övervakning kan förbättra din pumpstation.

00:04:57

Renovera utslitna betongpumpstationer

I det här avsnittet tar vi reda på varför installation av en prefabricerad pumpstation är det mest kostnadseffektiva alternativet i renoveringsprojekt.

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig