Därför är prefabricerade pumpstationer rätt alternativ

Få reda på varför prefabricerade pumpstationer är rätt alternativ och lär dig mer om specifika pumpstationer från Grundfos.

I det här avsnittet visar vi varför prefabricerade pumpstationer är ett bättre alternativ än konventionella betonglösningar. Prefabricerade pumpstationer är mycket mer kostnadseffektiva, pålitliga och flexibla än konventionella betonglösningar.

Prefabricerade pumpstationer levereras med rör, ventiler, autokopplingar, gejdrör, pumpar och nivåstyrning, och pumparna kan direkt sänkas ner till autokopplingarna. Samtliga komponenter
levereras i en enda enhet, från en och samma leverantör, vilket ger hög kostnadseffektivitet och säkerställer att alla delar passar perfekt.

Att istället bygga och installera en konventionell betongstation från början, är långt mer tidskrävande. Med tiden kan det dessutom uppstå sprickor i betongkonstruktionen. Det kan orsaka läckage, som får grundvatten att tränga in i tanken, och avloppsvatten att läcka ut. Sådana läckage uppstår inte i prefabricerade pumpstationer. De är tillverkade av korrosionsfri polyeten eller glasfiberarmerad polyester, vilket ger en mycket mer tillförlitlig lösning mot läckage än ett betongsystem.

Både tidsaspekten och behovet av att reparera sprickor resulterar i mycket dyrare drift. Genom att välja en prefabricerad pumpstation kan du undvika problemen, och dra fördel av hög kostnadseffektivitet.

Grundfos erbjuder två typer av prefabricerade pumpstationer: PS.R och PS.G. Båda systemen, även pumparna, är CE-märkta och levereras med rör, ventiler, gejdrör, pumpar och nivåstyrning, vilket besparar dig problem och kostnader för riskbedömning. Systemen skiljer sig dock åt avseende storlek och funktioner. Vi kikar närmare på dem, och börjar med PS.R.

Ett solitt hölje är avgörande för en bra pumpstation, och det korrosionsfria polyetenet i PS.R är just ett sådant hölje. Polyeten är mycket resistent mot aggressiva vätskor, vilket bidrar till att
förhindra sprickor och läckage. Det ger en hög nivå av tillförlitlighet. En av de mest unika funktionerna i PS.R är sumpen. Ribborna i huvuddelen, kombinerat med sumpens förstorade midja, förhindrar att pumpstationen flyter upp, även om den saknar betongfundament.

Till skillnad från andra stationer behöver PS.R endast en grusbädd, vilket gör den till den kostnadseffektivaste lösningen med avseende på installation. Sumpen har dessutom självrengörande egenskaper, vilket minskar slambildning och förhindrar dålig lukt, så att underhållskostnaderna blir lägre.

Vad gäller storlek har sumpen en diameter på 1700 mm, vilket ger utrymme för att installera två dränkbara spillvattenpumpar på ett autokopplingssystem med rör och ventiler.

Grundfos erbjuder ett urval av tre olika rörsystem för PS.R-pumpstationen:
- Ett rörsystem med direkt utlopp
- Ett rörsystem med svanhals
- Och ett rörsystem för ventilkammaren
Om ingen av dessa standardlösningar uppfyller behoven, erbjuder Grundfos kundanpassade modifieringar.

Även ventilkammare av hög kvalitet ingår i paketet när du väljer PS.R. En av de främsta fördelarna med en ventilkammare ärr att du slipper gå ner i spillvattenstationen om du måste inspektera och köra ventilerna. Förutom att det är praktiskt, är det också en miljövänlig lösning.

När du har bestämt dig för PS.R, är det dags att installera systemet och ansluta inloppsrören med hjälp av en hålborr och gummitätning. För det första är det viktigt att placera brunnen på en grund av exempelvis grus, om jordanalyser visar att marken inte klarar att bära vikten. För det andra är det viktigt att bärlagret kan komprimeras och är sammansatt, så att det inte orsakar skador på brunnen. Detta innebär att materialet inte får frysa eller, till exempel, innehålla spår av vassa stenar eller andra skadliga partiklar.

Slutligen måste återfyllningen komprimeras i skikt om max. 30 cm, vilket motsvarar ca 20 cm efter komprimering, för att ge tillräckligt bra stöd på alla sidor, så att lasten kan fördelas utan skadlig påverkan. Förbises det här steget, finns det risk för att det uppstår skador på stationen.

Samma instruktioner följs för installation av ventilkammaren. Nu när du vet mer om PS.R går vi vidare till PS.G. PS.G-pumpstationen är av korrosionsfri glasfiberarmerad polyester, och överträffar med råge livslängden för en konventionell betongpumpstation. Med en diameter på 1200–3000 mm erbjuder den mycket större volym än PS.R och har därför kapacitet för mycket större pumpar, vilket är en av de viktigaste skillnaderna mellan de två pumpstationerna. En annan avgörande skillnad är att den måste fästas på ett betongfundament med hjälp av konsoler och bultar, så att den inte flyter upp.

Kännetecknande för PS.G är dess robusthet och anpassningsbarhet. PS.G-stationens storlek ger utrymme för olika tillvalsfunktioner, såsom dämpskärm, renskorg, manlucka och serviceplattformar, vilket gör det möjligt att anpassa stationen efter behov.

När det är dags för installation följer du samma instruktioner som för
PS.R. Den enda skillnaden är att du måste använda en betongplatta på ett plant underlag med ett fundamentlager, i stället för att bara använda grus som bärlager. Även om PS.R. och PS.G skiljer sig åt på många områden, har de många gemensamma funktioner. Ett exempel är körbara betäckningar.

De är godkända enligt EN 124 klass D, för trafiklaster upp till 40 ton, och finns i flera versioner. En av versionerna har en betongring,
ett upphöjt lock och en stållucka. Här är det fullt godtagbart att betongringen är synlig överst. Installationen är enkel, vilket innebär att det här är en något mer kostnadseffektiv lösning.

Det finns dock en mer avancerad version. Installationen är liknande, men utan synlig betongring överst. Istället finns det en flytande betäckning, som kan justeras för att hamna i jämnhöjd med asfalten. En sådan lösning innebär också att justeringar kan utföras när ny asfalt läggs.

Nu när du vet mer om de två stationerna, vilken bör du välja? På den frågan finns det inget entydigt svar. Vad som bör väljas beror till stor del på rådgivarens preferenser och platsen i fråga. Båda de prefabricerade pumpstationerna kan anpassas efter dina behov. Därför är de perfekta för nästan alla krav, oavsett komplexitet. Grundfos kan hjälpa dig att göra rätt investering.

Med vårt designverktyg för pumpstationer designar du din station
på bara några minuter. I verktyget kan du ange storlek, funktioner och egenskaper, och välja bland ett brett sortiment av pumpar, styrenheter, brunnar, ventiler och mycket mer.

Låt oss sammanfatta den viktigaste informationen i det här avsnittet. Prefabricerade pumpstationer är:
- Enkla att installera
- Kostnadseffektiva
- Pålitliga
- Anpassningsbara
Dessa egenskaper i kombination med smarta inbyggda funktioner, gör de prefabricerade pumpstationerna till verkligt bra lösningar.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 0 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande