Pumpdimensionering

15 - Pumpdimensionering

Lär dig identifiera den pumpstorlek som krävs för ett bevattningsområde.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande

Kursöversikt

00:04:42

Beräkning av pumpflöde

Lär dig beräkna pumpflödet.

00:04:40

Beräkning av den uppfordringshöjd som en pump måste ge

Lär dig beräkna pumpens uppfordringshöjd.

Avläsning av en pumpkurva

Lär dig avläsa en pumpkurva och förstå förhållandet mellan flöde och uppfordringshöjd.

Förstå en grundvattenbrunn

Lär dig hur en grundvattenbrunn fungerar.

Testa dina kunskaper

Answer a few questions to test what you've learned