Enkel installation

Se hur enkelt det är att installera SCALA2 tryckstegringspump i tre snabba steg.

SCALA2 är en helt integrerad tryckstegringsenhet för vatten, konstruerad för enkel installation. Den här filmen vägleder dig genom de tre grundläggande stegen i en lyckad installation: förberedelse, installation och inställning.

Innan du installerar en SCALA2, måste du säkerställa att driftförhållandena är lämpliga.

SCALA2 är lämplig för installation inomhus eller utomhus, men temperaturen bör inte överstiga 55 °C. Om temperaturen faller under 0 °C måste tryckstegringsenheten skyddas från frost.

SCALA2 har en kompakt konstruktion, vilket innebär att den kan placeras i trånga utrymmen, som till exempel ett köksskåp. Vi rekommenderar dock att du alltid lämnar tillräckligt utrymme för service och underhåll.

Du bör också se till att det finns ett nätuttag med rätt spänning lätt tillgängligt, liksom avlopp eller dropptråg för eventuell kondens, om inte underlaget är vattentåligt.

Om alla driftförutsättningar är uppfyllda, är du klar för installation:

Börja med att skruva fast tryckstegringsenheten på golvet på den utmärkta platsen.

Anslut vattenledningarna med flexibla anslutningar och dra åt med handkraft.

SCALA2 är självsugande, så du behöver inte fylla hela sugledningen. Fyll bara pumphuset med 1,7 liter vatten genom den extra stora evakueringsöppningen.

Om pumpen behöver lyfta vatten från ett djup på över 6 meter kan du behöva fylla på ytterligare 1,7 liter vatten.

Sätt i sladden när SCALA2 är vattenfylld. Pumpen startar automatiskt och ger det standardinställda trycket 3 bar i hela systemet.

En kort kommentar beträffande reducering av oljud innan vi fortsätter:

SCALA2 är en av de mest tystgående tryckstegringsenheterna sin klass. Men alla pumpar vibrerar och om pumpen inte är korrekt installerad kan vibrationer överföras till golv, väggar och rörledningar, vilket orsakar oljud. För att undvika detta rekommenderar vi att tryckstegringsenheten placeras på vibrationsdämpande fötter och att alla styva rörledningar fixeras. Anslut sedan pumpen till rörledningarna med flexibla anslutningsslangar.

Inställningen av SCALA2 går snabbt och enkelt. Ställ bara in önskat vattentrycket från manöverpanelen och kontrollera vattentrycket vid det tappställe som ligger längst bort – helst en dusch, eftersom det är där lågt vattentryck upplevs tydligast. Om trycket är bra där kan du vara säker på att det är perfekt vid samtliga tappställen.

Det enkla inställningsförfarandet möjliggörs av den intelligenta pumpstyrningen, som gör att SCALA2 kan detektera fallande vattentryck och anpassa driften för att omedelbart kompensera för variationer.

Därmed är vi klara med vår 3-stegs installationsprocess för tryckstegringsenheten SCALA2. Vi hoppas att vi gett dig den information du behöver för att snabbt kunna utföra en problemfri installation med perfekt resultat.


Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande