Perfekt vattentryck

Vad är perfekt vattentryck och hur levererar du det till dina kunder? Att ha perfekt vattentryck överallt i hemmet, oavsett antal tappställen, ökar komforten för villaägare avsevärt.

I den här filmen tittar vi närmare på hur lågt eller varierande vattentryck påverkar husägare, varför det förekommer och hur tryckstegringsenheten SCALA2 kan avhjälpa problemet.

Lågt eller varierande vattentryck är ett vanligt problem i bostadshus och sänker komfortnivån. Det ger dåligt vattenflöde, gör det obekvämt att duscha och medför obehagliga förändringar av vattentemperaturen.

Det finns två huvudsakliga orsaker till varierande vattentryck: Varierande inloppstryck och flera öppna tappställen. Låt oss börja med inloppstrycket.

Under dagen varierar vattentrycket i stadsvattenledningen, beroende på vattenförbrukningen i hela systemet. På morgnar och kvällar, när flertalet är hemma och duschar, tvättar och lagar mat, är vattentrycket lågt. Under dagen, då de flesta är borta, är vattentrycket högre. Denna variation märks direkt vid kranar och i duschar.

Den andra orsaken till varierande vattentryck är att flera tappställen är öppna samtidigt. I ett vanligt hushållsvattensystem faller trycket varje gång ett tappställe öppnas, antingen det är en dusch, en tvättmaskin eller en vattenspridare i trädgården. Detta upplevs som att vattenflödet och/eller temperaturen vid tappställena förändras snabbt – det kan gå från varmt till iskallt på ett ögonblick.

SCALA2 har intelligent pumpstyrning. Detta innebär att pumpen kan ta hänsyn till både inloppstrycket och till om flera tappställen är öppna och tillhandahålla perfekt vattentryck överallt i systemet. Så här fungerar det:

SCALA2 har en integrerad givare som mäter det vattentryck pumpen tillhandahåller vid tappstället, till exempel en dusch.

Givaren skickar en signal till pumpstyrningen, som sedan jämför det uppmätta vattentrycket med det önskade – alltså det vattentryck du har ställt in utifrån husägarens behov.

Om dessa båda värden skiljer sig åt, ger pumpstyrenheten frekvensomformaren en signal att öka eller minska pumpens varvtal, och därmed vattentrycket i systemet.

Detta kan se ut som en komplicerad operation, men det händer så fort att användaren aldrig känner av några tryckförändringar.

För installatörer innebär detta att inställningsförfarandet går fort och enkelt. Ställ bara in det önskade vattentrycket från manöverpanelen och kontrollera vattentrycket vid det tappställe som ligger längst bort – helst en dusch, eftersom det är där lågt vattentryck upplevs som mest störande.

Om vattentrycket är perfekt här kommer det att vara perfekt vid samtliga tappställen, oavsett om inloppstrycket varierar eller flera tappställen är öppna samtidigt.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande