78 - Dimensionera dina pumpar i GPC

I den här kursen förklarar vi hur Grundfos Product Center kan användas för att snabbt och enkelt utföra uppgifter som normalt är väldigt tidskrävande – som att dimensionera och välja pumpar. Du lär dig hur du kan ”snabbdimensionera” baserat på applikation, design eller pumpserie, och hur du dimensionerar utifrån specifika applikationsområden för exempelvis förnybar energi eller baserat på egna utvärderingskriterier.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 10 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande

Kursöversikt

00:01:17

Snabb pumpdimensionering utifrån applikation

Få reda på mer om Grundfos Product Center-funktionerna för snabb pumpdimensionering utifrån applikation

00:01:26

Snabb dimensionering efter pumpkonstruktion

Få reda på mer om Grundfos Product Center-funktionerna för snabb pumpdimensionering utifrån pumpkonstruktion

00:01:37

Snabb dimensionering utifrån pumpserie

Få reda på mer om Grundfos Product Center-funktionerna för snabb pumpdimensionering utifrån pumpserie

00:01:53

Kontrollera utvärderingskriterier vid dimensionering av pump

Lär dig hur du kontrollerar utvärderingskriterier vid pumpdimensionering i Grundfos Product Center

00:01:36

Ett smart och enkelt sätt att dimensionera pumpar för förnybar energi

Upptäck ett smart och enkelt sätt att använda Grundfos Product Center för att dimensionera för förnybar energi

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig