Förstå solpaneler i soldrivna vattenpumpsystem

Lär dig mer om de olika typerna av solpaneler, och hur du använder och dimensionerar dina egna paneler i Grundfos Product Center

Solpaneler är naturligtvis avgörande i en soldriven lösning.

I den här modulen ska vi titta närmare på de olika typerna av solpaneler, hur de fungerar och slutligen hur användare kan lägga till och dimensionera sina egna solpaneler i Grundfos dimensioneringsprogram, Grundfos Product Center.

Enkelt uttryckt; solpaneler absorberar energi från solstrålar för att generera energi. En solpanel består ofta av allt mellan 36 och 72 celler, och genererar 50 till 300 W i effekt.

Det finns två typer av solpaneler: kristallin och tunnfilm. Låt oss ta en titt på de viktigaste skillnaderna mellan de två typerna.

Generellt sett är kristallin den vanligaste formen av solpanel, men det finns vissa fall där tunnfilm är en bättre lösning.

Till exempel erbjuder tunnfilm bättre prestanda i molniga och varma förhållanden, medan kristallin är det bästa valet för kallt väder. De största skillnaderna gäller dock effektivitet, storlek och möjligheter. Effektiviteten för kristallin ligger ofta mellan 13–20 %, medan tunnfilm ligger mellan 6–8 %. Kristallina paneler är också mycket mindre, vilket gör dem till en idealisk lösning i kompakta utrymmen.

Inom kristallina solpaneler finns det två olika versioner: polykristallin och monokristallin.

Monokristallin är helsvart, presterar bättre i varma temperaturer och når en effektivitetsnivå på upp till 20 %.

Polykristallin är en blandning av ljus- och mörkblå, och når effektivitetsnivåer på upp till 17 %. Denna typ är dock billigare att tillverka och använder mindre mängder silikon under produktionen.

Nu när vi har beskrivit egenskaperna hos de olika typerna av solpaneler, kommer nästa avsnitt i denna modul att ta en närmare titt på de elektriska egenskaperna för en solpanel. Först och främst finns det några viktiga elektriska egenskaper att vara medveten om under valet av solpaneler.

Dessa egenskaper inkluderar: Spänning vid maximal effekt – eller Vmp – vilket är spänningen när solpanelerna belastas optimalt. 

Sedan har vi ström vid maximal effekt – eller Imp. Liknande Vmp är det strömmen när solpanelerna belastas optimalt.

Sedan finns det spänning utan belastning – eller Voc. Det är spänningen när kablarna inte är anslutna.

Slutligen finns kortslutningsströmmen – eller Isc – vilket är strömmen när kablarna är kortslutna.

När det gäller den elektriska anslutningen av solpaneler, handlar det oftast om seriella eller parallella anslutningar. Dessa anslutningstyper kallas också för ”String” eller ”Array”.

Som namnet antyder är en seriell anslutning en uppsättning solpaneler anslutna i serie – eller i rad (”string”). Varje panel i serie ökar spänningen, vilket bidrar till en övergripande högre utspänning. Om det till exempel finns en solpanelanslutning med fyra paneler, där varje panel har en utspänning på 37 V, adderas spänningen från varje panel i serien.

Sammantaget innebär detta att en seriell solpanelanslutning bestående av fyra paneler kan leverera en utspänning på 148 V.

Dessa serier kan också parallellkopplas, vilket tar oss till den andra anslutningstypen. För att en parallell anslutning ska fungera måste varje serie ha samma spänning och ström. När du ansluter serierna parallellt, adderas varje serie till den totala utströmmen, vilket innebär att om fyra serier med en utström på 8 A är anslutna parallellt, kommer den totala utströmmen bli 32 A.

Oavsett vilken elektrisk anslutning du väljer är det viktigt att dina solpaneler är dimensionerade och anslutna enligt elsystemets specifikationer. Låt oss ta en närmare titt.

Inom soldriven pumpning rekommenderas det generellt att du får så hög spänning från anläggningen som möjligt – inom produktens begränsningar. Genom att göra så får du högre prestanda och du kan använda tunnare kablar. Kabeldragning till solpanelerna görs helt enkelt med hjälp av kabelkontakter.

En av de vanligaste frågorna inom soldrivna pumpstationer är om kunden kan lägga till sina egna solpaneler vid dimensionering av deras system i Grundfos Product Center. Svaret är ja. I den sista delen av den här modulen ska vi visa hur det fungerar.

När du dimensionerar din pump i Grundfos Product Center har du möjlighet att välja tillgängliga solmoduler från Grundfos eller lägga till dina egna solpaneler i dimensioneringsprogrammet.

För att lägga till egna solpaneler i Grundfos Product Center, starta helt enkelt dimensioneringsprocessen, hitta ”Solmoduler” och välj ”Beräkna”. Härifrån kan du redigera all relevant information för den specifika solpanel du vill skapa. När du är klar, se till att aktivera ”Spara och stäng med OK” för att spara dina inställningar och klicka på ”OK”. Din solpanel kommer sedan att läggas till i dimensioneringsprogrammet.

Du kan dessutom jämföra resultaten mellan till exempel två olika varumärken eller storlekar av en solpanel.

Välj helt enkelt den modul du önskar jämföra med i andrahandsvalet i solmodulsmenyn. Om du vill se resultatet klickar du på ”Påbörja dimensionering”.

Detta täcker in de viktigaste egenskaperna hos solpaneler. Vi sammanfattar.

Det finns två typer av solpaneler: kristallin och tunnfilm. Effektivitet för kristallina paneler ligger ofta mellan 13–20 %, medan tunnfilm ligger mellan 6–8 %.

En seriell anslutning en uppsättning solpaneler anslutna i serie. En parallell anslutning är när fler än en serie är parallellt anslutna.

Slutligen kan du nu lägga till dina egna solpaneler i Grundfos Product Center, och därigenom matcha dimensioneringsspecifikationer exakt med dina behov.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 2
Beräknad tid
Beräknad tid: 18 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Avancerad