En introduktion till soldrivna vattenpumpsystem

Lär dig om grunderna i soldrivna vattenpumpsystem samt de olika tillämpningar där de kan användas.

Vissa energikällor som t.ex. diesel kan bli onödigt kostsamma när det gäller pumpdrift. Lyckligtvis finns det en lösning på det: solenergi.

Solen ger tillförlitlig energi utan några som helst driftskostnader, vilket gör solenergi perfekt i alla vattenpumpsystem, oavsett om det är för vattenproduktion eller vattendistribution.

I den här utbildningsmodulen ska vi presentera soldrivna vattenpumpsystem. Först ska vi berätta om solenergi i allmänhet liksom de typiska prestanda du kan förvänta dig. Sedan kommer vi att titta närmare på de främsta fördelarna med soldrivna vattenpumpsystem.

Slutligen ska vi titta på ett specifikt exempel för att visa hur ett soldrivet vatten- pumpsystem kan användas med stor effektivitet.

Då kör vi igång. Att använda solen som energikälla blir alltmer populärt över hela världen, och har använts för en mängd olika ändamål, inklusive att producera energi för bostäder och kommersiella byggnader. Solstrålning kan ge upp till 600–1 000 W/m2 en solig dag. En molnig dag får man vanligtvis mellan 50–300 W/m2.

Men det är inte bara mängden solstrålning som avgör prestanda. Panelerna påverkas också av temperaturen. Till exempel sjunker spänningen när temperaturen är hög, medan strömmen är mer eller mindre oförändrad, vilket innebär att mindre effekt produceras.

Under en perfekt dag får man cirka 10 timmars sol. Det betyder dock inte att man får samma effektnivå under alla 10 timmarna.

Om till exempel solen går upp vid 06:00, kommer inte strålningsnivåerna att vara tillräckligt höga för att driva solpanelerna. Vanligtvis får soldrivna pumpsystem mest effekt mellan kl 10 och när solen står som högst. När det gäller att driva vattenpumpsystem, har soldriven pumpteknik ökat i popularitet de senaste åren.

Låt oss ta en närmare titt på varför. För det första: kostnaden. Den initiala kostnaden för solpaneler har tidigare varit ganska hög. Men idag håller priset på solpaneler på att sjunka, vilket innebär att återbetalningstiden blir ännu kortare än tidigare.

Och när kraften kommer från solenergi, blir det inga som helst driftskostnader. I jämförelse har en dieselgenerator extremt höga driftskostnader.

En annan stor fördel med soldrivna vattenpumpsystem är det låga underhållsbehovet. Faktum är att den enda typen av underhåll som behövs är rengöring då och då av solpanelerna. Dieselgeneratorer däremot kräver en hög underhållsnivå och behöver ständig uppmärksamhet p.g.a. regelbundna tankningar.

Sedan har vi miljövänligheten för det soldrivna systemet. En av de mest uppenbara fördelarna med solteknik är att den använder ren och naturlig energi. Jämfört med den förorenande energin från dieselgeneratorer, är det den överlägset mest energieffektiva lösningen.

Nu när vi har tittat på de främsta fördelarna med att använda solenergi, kan vi undersöka hur ett soldrivet vattenpumpsystem fungerar.

I det här exemplet ska vi använda en liten gård som utgångspunkt. Vårt mål är att förse boskap med vatten, och vårt pumpval kommer att vara Grundfos dränkbara pump SQFlex.

Först och främst måste man installera pumpen i ett borrhål eller en brunn. Pumpen kommer då att lyfta vattnet till en ho med hjälp av solenergi.

När hon är full stoppas pumpen automatiskt av nivåbrytarens signal som skickas via en CU200-styrenhet. Man kan även fortsätta att pumpa upp vatten och helt enkelt lagra det i en vattentank för senare användning. Det är bara ett exempel på hur ett soldrivet vattenpumpsystem kan användas.

Andra möjliga tillämpningar är att pumpa vatten till avlägsna hem, bevattning av fält samt leverans av vatten till landsbygdsområden, som inte är anslutna till elnätet. Då har vi täckt in grunderna för soldrivna vattenpumpsystem. Låt oss gå igenom de största fördelarna en gång till. Solpanelpriserna sjunker.

Eftersom det inte finns några driftskostnader, blir återbetalningstiden ännu kortare. Soldrivna vattenpumpsystem kräver litet eller inget underhåll när de väl är i drift. Och slutligen; soldrivna vattenpumpsystem använder bara ren och naturlig energi. 

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 25 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår