Funktioner och fördelar med utvalda Grundfos-pumpar i soldrivna vattenpumpsystem

Få en grundlig förståelse för fördelarna med utvalda Grundfos-pumpar som används för soldriven vattenpumpning, med fokus på SQFlex dränkbar pump och CRFlex ytpump.

Grundfos tillverkar en mängd olika produkter för soldrivna vattenpumpsystem. I den här utbildningsmodulen ska vi ta dig genom de viktigaste funktionerna och fördelarna med Grundfos produkter som är tillämpbara på soldrivna pumpsystem.

Vårt huvudfokus kommer att ligga på den dränkbara pumpen SQFlex, ytpumpen CRFlex och motorn MGFlex. Vi kommer också att ta en kort titt på solväxelriktaren RSI. För att skapa ett fast och begripligt flöde genom hela modulen, ska vi fokusera på en produkt i taget.

Vi börjar med SQFlex. Grundfos SQFlex är en dränkbar pumpserie med inbyggd drivenhet, vilket gör det möjligt att använda den i soldrivna vattenpumpsystem och i backup-tillämpningar för AC. Det är den överlägset mest populära Grundfos-produkten när det gäller soldrivna vattenpumpsystem.

SQFlex pumpsortiment karaktäriseras av sin miljövänlighet och sin förmåga att effektivt utnyttja sol- och vindenergi. Sortimentet består både av spiralrotorpumpar och centrifugalpumpar. I korthet är spiralrotorpumpar till för medelhöga till höga uppfordringshöjder och låga till medelhöga flöden, medan centrifugalpumpar är till för låga uppfordringshöjder och höga flöden.

Låt oss titta närmare på SQFlex. För det första har den inbyggd elektronik. Det inkluderar en frekvensomformare, motorskydd och en torrkörningsgivare. Frekvensomformaren kan t.ex. omvandla likström från solpanelerna till växelström för pumpning.

Den inbyggda elektroniken säkerställer att SQFlex klarar både växelström och likström, samtidigt som det också ger en enkel installation av SQFlex eftersom inga externa komponenter behövs för normal drift. Det finns dock alternativet att använda externa styrenheter, vilket visar hur flexibel SQFlex är.

Tack vare den inbyggda elektroniken ska man inte tänka på SQFlex som bara en pump, utan snarare som ett komplett intelligent system. En annan fördel är den låga driftskostnaden tack vare användningen av solenergikällor.

Lägg därtill den låga underhållsnivån, och du märker snart att de totala livscykelkostnaderna är betydligt lägre än i andra vattenförsörjningssystem, vilket återigen visar den ekonomiska effektiviteten för soldrivna vattenpumpsystem. SQFlex är konstruerad för både kontinuerlig och intermittent drift och kan användas i en mängd olika applikationsområden.

Den är speciellt lämplig för att leverera vatten på avlägsna platser, men den kan också användas i kommersiella byggnader som skolor eller sjukhus, gårdar, dammar, sjöar och i naturskyddsområden. Tänk dig att du säljer en SQFlex sollösning till en lantbrukare som vill förse sin boskap med vatten.

Oavsett plats, djup till vatten och den vattenvolym som krävs, kan SQFlex anpassas till specifika behov. På så sätt får lantbrukaren en lösning som skapats speciellt för verksamheten, samtidigt som en tillförlitlig vattenförsörjning också har säkerställts.

Dessutom kan det inbyggda motorskyddet och torrkörningsskyddet i SQFlex avlägsna eventuella betänkligheter jordbrukaren kan ha om tillförlitlighet och pumpdrift, och på så sätt ge sinnesfrid.

Nu ska vi skifta fokus till ytpumpar – närmare bestämt Grundfos CRFlex. I samband med det ska vi visa dig hur motorn Grundfos MGFlex använder solenergi för applikationer där en CRFlex ofta används.

MGFlex-motorn har specifikt utvecklats av Grundfos för att användas i ytpump- applikationer som utnyttjar solenergi. Den integrerade frekvensomformaren gör att den högeffektiva permanentmagnetmotorn kan köras över ett stort varvtalsområde.

Det gör att MGFlex-motorn kan tillhandahålla CRFlex ytpump med den nödvändiga effekt som behövs i avlägset liggande landsbygdstillämpningar inklusive bevattning, dricksvatten till boskap och vattenförsörjning i avlägsna byar.

Men den kan också ge energi till CRFlex-pumpar i bostadshus på landsbygden eller i städer. Relevanta applikationer i detta avseende inkluderar ett tryckhöjande system inomhus, som säkerställer tillförlitligt tryck i kranen, eller till och med simbassängsapplikationer.

På många sätt kan fördelarna med CRFlex som använder en MGFlex-motor återspegla fördelarna med SQFlexen. Till exempel: den kan skräddarsys och anpassas till alla tillämpningar och lokala förhållanden, vilket innebär att den levereras som en plug-and-pump-lösning, det gör också att systemet är mycket lätt att installera.

De inbyggda skyddsfunktionerna innebär att den kräver lite underhåll. Och slutligen: driftskostnaderna är låga, vilket ger en högeffektiv pumpning till en låg kostnad.

Dessutom är MGFlex en mångsidig produkt som kan anslutas till ett antal olika pumptyper. Slutligen ska vi ta en snabb titt på RSI – Renewable Solar Inverter. RSI är en extern drivenhet konstruerad för att konvertera likström från solpanelen till växelström för pumpdrift. RSI är utformad för att fungera med många olika dränkbara pumpar och ytpumpar.

Soldrivna vattenpumpsystem med en RSI kan köra en Grundfos-pump upp till en storlek på 37 kW. RSI är en av Grundfos senaste produkterbjudanden och kan användas i både nya solinstallationer och befintliga vattenpumpsystem.

Dessutom är den extremt snabb att ställa in och kan konfigureras för en Grundfos-pump som t.ex. SP, CR eller NB/NK på mindre än fem minuter, vilket visar flexibiliteten och den oöverträffade enkelheten.

Allt du behöver göra är att bekräfta vilken motortyp som används och din RSI är igång. Det täcker in de grundläggande funktionerna och fördelarna med Grundfos dränkbara pump SQFlex , ytpumpen CRFlex, motorn MGFlex samt drivenheten RSI.

Låt oss sammanfatta de största fördelarna. SQFlex och CRFlex har liknande fördelar. Båda erbjuder en tillförlitlig vattenförsörjning, de är enkla att installera och underhålla och viktigast av allt, de ger kostnadseffektiv pumpning varje dag.

MGFlex är en mångsidig motor som förser soldrivna ytpumpar som CRFlex med nödvändig kraft för att användas i en rad tillämpningar. Renewable Solar Inverter – RSI är en utökning av SQFlex och CRFlex.

Den kan anslutas till en lång rad av Grundfos pumpar, vilket bidrar till dess övergripande flexibilitet.

Sammanfattningsvis: ett solenergisystem som använder någon av dessa Grundfos-produkter garanterar inte bara tillförlitlig drift, men också en energieffektiv och kostnadseffektiv lösning. 

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 25 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår