Hur man dimensionerar och väljer ett soldrivet vattenpumpsystem

Få en omfattande steg-för-steg-guide om dimensionerings- och urvalsprocessen för en SQFlex i Grundfos Product Center.

Vid dimensionering av Grundfos soldrivna vattenlösningar, är det viktigt att pumpen är dimensionerad efter tillämpningen och de särskilda krav som den är avsedd för.

I den här modulen ska vi titta närmare på dimensioneringsprocessen för en SQFlex. Baserat på ett hypotetiskt exempel bestående av en realistisk dataprofil, guidar vi dig steg för steg genom en SQFlex-dimensionering i Grundfos program för dimensionering – Grundfos Product Center.

Men innan vi börjar ska vi gå igenom ett viktigt övervägande som är värt att göra innan man påbörjar dimensioneringsprocessen. Först och främst; jämfört med traditionella pumpsystem är det inte lika enkelt att välja en pump baserat på datablad när man arbetar med soldrivna vattenpumpsystem.

Det beror på att dagprofilen är baserad på solen – och som vi alla vet är det fler soltimmar under sommaren än under vintern. Därför är det avgörande att referensmånaden för dimensionering är den månad då vattenbehovet är som mest kritiskt. Så låt oss föreställa oss att vi använder en dränkbar soldriven pump på en gård och vår avsikt är att förse boskap med vatten.

Det finns några viktiga parametrar som är värda att överväga för att kunna slutföra dimensioneringsprocessen på rätt sätt. Detta inkluderar installationens placering, den önskade dagliga vattenproduktionen och den totala dynamiska uppfordringshöjden, vilken är summan av den statiska höjden ovan jord och den dynamiska vattennivån.

I det här exemplet har vi följande uppgifter: Platsen för vårt projekt är Sevilla i Spanien. Det önskade flödet per dag är 10 kubikmeter. Den totala dynamiska uppfordringshöjden är 110 m. Den statiska höjden är 10 m.

Den dynamiska vattennivån är 100 m. Och typen av pump är dränkbar. Systemet kan avgöra om det ska vara ett SQFlex- eller RSI-system. Det finns ingen anledning att bestämma detta i förväg. Utifrån dessa data har vi allt vi behöver för att dimensionera och välja ett system.

Så låt oss gå till Grundfos Product Center och köra igång. När du väl är på huvudskärmen har du alternativet att skapa ett eget kostnadsfritt konto på vilken du kan spara dina egna solpaneler, vilket ger snabb åtkomst till all din inmatade information.

Vi rekommenderar att du skapar ett konto men det är frivilligt och du kan fortsätta utan att göra det. Nu är du redo att starta din dimensioneringsprocess. Börja med att klicka på ”Dimensionering enligt tillämpning” eller ”Avancerad dimensionering enligt tillämpning”.

I den här videon ska vi gå igenom ”Avancerad” dimensionering. Därefter måste du välja din tillämpning, plats, system och en rad andra viktiga parametrar. Vi börjar med att välja ”Förnybara energisystem” som vår tillämpning och ändrar vår plats till Sevilla, Spanien. Nu måste du välja din system- och installationstyp.

Välj helt enkelt ”Sol” som din systemtyp. Eftersom vi baserar denna dimensionering på en dränkbar pump, väljer du alternativet ”Borrhål” som din installationstyp. Därefter ska vi mata in den dagliga vattenvolymen.

I det här fallet har vi kommit fram till att den dagliga vattenefterfrågan är 10 kubikmeter eller 2650 gallons. Om du inte vet den dagliga vattenefterfrågan, är en tumregel att multiplicera det timvisa fasta flödet med 6.

Sedan måste du ange den statiska höjden ovan jord och den dynamiska vattennivån. Vanligtvis kommer en brunnsborrare att förse dig med denna information. I det här exemplet har vi redan fastställt båda värdena, så vi anger helt enkelt den informationen.

Du kan också beräkna eventuella friktionsförluster i rörsystem. Detta är särskilt relevant om din statiska höjd ovan jord är hög eller om du måste pumpa vattnet en lång sträcka, men i det här exemplet lämnar vi det tomt. Att ställa in månad för dimensionering är viktigt för att kunna uppnå din driftpunkt.

För till exempel ett bevattningssystem ska man ställa in den månad då grödans tillväxt är störst. För dricksvatten ska man välja den månad då solstrålningen är som svagast. En tumregel är att om du befinner dig på norra halvklotet, ska månaden ställas in på juli, och om du är på södra halvklotet: januari.

Eftersom vi är i Sevilla ställer vi in juli. Därefter ska du välja din solmodultyp. Du kan också välja två om du vill jämföra två olika typer. Vi använder standardmodellen i det här exemplet – GF270. Nu när alla huvudsakliga inställningar är klara, är vi redo att se dimensioneringsresultaten.

Men om du vill anpassa ditt dimensioneringsprojekt ännu mer, kan du titta på de tillgängliga inställningarna i de olika rullgardinsmenyerna, som alla kan anpassas till ditt projekt. När alla indata är valda är det dags att se dimensioneringsresultaten.

Klicka på ”Påbörja dimensionering”. Här får du en lista över dimensioneringsresultat.

Du kan bläddra igenom dem för att se olika parametrar som t.ex. antalet solmoduler, den genomsnittliga dagliga vattenproduktionen och solanläggningens effekt. Du får också en översikt över pumpens prestanda under årets olika månader. Klicka på din önskade lösning.

Du får då en detaljerad prestandakurva, och du kan också bläddra genom specifikationerna, systemdelar och fler detaljer om ditt dimensioneringsresultat.

Slutligen kan du generera en rapport genom att klicka på ”Skriv ut/PDF”. Härifrån kan du lägga till det innehåll du gillar, för att se till att rapporten har exakt den information som du vill visa.

Vi rekommenderar att du väljer ”Dimensioneringsresultat” och ”Tillbehör” som minimum. Klicka nu på ”Generera PDF” för att se rapporten.

Det var nästan allt. Kort sagt, all information du behöver för att dimensionera ett soldrivet pumpsystem i Grundfos Product Center är projektets plats, flödet per dag, den statiska höjden och den dynamisk vattennivån.

Svårare än så är det inte. Nu är det din tur! 

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 25 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår