Grunderna för avsaltning

28 - Hur fungerar avsaltningssystem?

Denna kurs kommer att ge dig en förståelse för hur avsaltningssystem fungerar, varför driftsättning lönar sig och hur man gör saltvatten till ren energi.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 20 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Avancerad

Kursöversikt

00:05:01

Introduktion till avsaltningssystem

Förstå hur ett avsaltningssystem fungerar och vilken roll pumpar har i processen

00:05:08

De fem stegen vid driftsättning

Ta reda på hur en noggrann driftsättning säkerställer tillförlitlig drift och ökar effektiviteten i avsaltningssystem

00:04:08

Att energioptimera ett avsaltningssystem

Lär dig hur man omvandlar avskild saltlösning till ren energi med energiåtervinningsutrustning

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig