Installera och konfigurera Grundfos COMFORT DT med digital timerstyrning

Vi går igenom hur du installerar och konfigurerar Grundfos COMFORT DT, och tar reda på fördelarna med en digital timer.

Vill du ha full kontroll när pumpen är i drift kan du välja en COMFORT-pump med integrerad digital timer.

Med timerfunktionen kan du anpassa pumpens driftsperioder för att säkerställa optimal komfort samtidigt som elförbrukningen och värmeförlusterna från rören minimeras. Grundfos COMFORT DT med digital timerstyrning är enkel att installera.

Först monterar du pumpen på returledningen och sedan ansluter du den till ett eluttag. När du slår på strömmen börjar texten ”100%” lysa grönt. Det betyder att pumpen körs med full kapacitet, dygnet runt.

Dessutom börjar den gula tidsindikatorn att blinka vid position klockan 6. För att ställa in tiden trycker du på den översta knappen. När du har gjort det börjar kugghjulssymbolen att lysa grönt, vilket innebär att pumpens inställningsläge är aktivt.

Tryck på den högra knappen för att flytta tidsindikatorn till rätt klockslag. När du är klar bekräftar du genom att trycka på den vänstra knappen. Nu tänds timerns standardinställning i grönt, som får pumpen att gå kl. 06–09 på morgonen, kl. 11–13 på dagen och kl. 16–21 på kvällen.

Tryck på den översta knappen om du vill bekräfta standardinställningen. Då tänds klocksymbolen. Det innebär att pumpen nu körs i timerläge. Vill du inte bekräfta standardinställningarna kan du konfigurera egna inställningar.

Det gör du genom att trycka på den översta knappen, så att startpunkten börjar blinka vid 24-timmarspositionen. Ändra tiden genom att trycka på den högra knappen flera gånger i följd. Du kan avmarkera en markerad tidsperiod genom att trycka på den vänstra knappen.

Vill du ställa in flera tidsperioder, trycker du på den högra knappen tills du kommer till en omarkerad period. Sedan trycker du på den vänstra knappen för att markera perioden. På så sätt kan du anpassa tidsinställningen efter hushållets förbrukningsmönster.

När du är nöjd med inställningarna trycker du på den översta knappen. Precis som tidigare kan du se att pumpen körs i timerläget, eftersom klocksymbolen lyser grönt. Du använder den översta knappen för att ändra pumpens driftsform.

Tryck en gång, så aktiveras läget ”100%”. Tryck en gång till så aktiveras inställningsläget. Tryck ytterligare en gång för att återgå till timerläget.

Det här var en kort introduktion till hur man installerar och konfigurerar Grundfos COMFORT DT med digital timerstyrning, för att säkerställa maximal komfort i hemmet.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande