Tappvarmvattencirkulation med Grundfos COMFORT VVC-pump

62 - Tappvarmvattencirkulation med Grundfos COMFORT VVC-pump

I den här ECADEMY-kursen introduceras två varianter av VVC-pumpen Grundfos COMFORT för tappvarmvattencirkulation. Vi går igenom de olika driftsformerna samt hur man installerar och konfigurerar pumparna.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 15 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande

Kursöversikt

00:02:56

En introduktion till Grundfos COMFORT med AUTOADAPT

Grundfos COMFORT med AUTOADAPT och dess fördelar.

00:02:55

Driftsformer hos Grundfos COMFORT med AUTOADAPT

Vi går igenom de tre tillgängliga driftsformerna hos VVC-pumpen Grundfos COMFORT med AUTOADAPT.

00:01:06

Installation av Grundfos COMFORT med AUTOADAPT

Se hur enkelt det är att installera Grundfos COMFORT med AUTOADAPT

00:03:21

Installera och konfigurera Grundfos COMFORT DT med digital timerstyrning

Vi går igenom hur du installerar och konfigurerar Grundfos COMFORT DT, och tar reda på fördelarna med en digital timer.

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig