Kurs om tryckstegring i privatbostäder

72 - Kurs om tryckstegring i privatbostäder

I den här kursen ger vi dig grundläggande kunskaper om tryckstegring i privatbostäder. Du lär dig om olika typer av applikationer och vad du måste ta hänsyn till när du ska välja en tryckstegringspump för ett visst ändamål.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 25 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande

Kursöversikt

00:02:14

En introduktion till vattentryckstegring i privatbostäder

Lär dig mer om de olika applikationerna för tryckstegring i bostadshus, och vad du ska tänka på när du väljer tryckstegringspump.

00:02:57

Så väljer du rätt pump för att öka trycket från vattenledningsnätet

Lär dig mer om tryckstegring från vattenledningsnätet, och vad du bör tänka på för att välja rätt pump för ändamålet.

00:02:27

Så väljer du rätt pump för att pumpa vatten från en grund grävd brunn

Lär dig mer om att pumpa vatten från grunda grävda brunnar, och vad du bör tänka på för att välja rätt pump för ändamålet.

00:02:27

Så väljer du rätt pump för tryckstegring från en vattenförvaringstank

Lär dig mer om tryckstegring från vattenförvaringstankar, och vad du bör tänka på för att välja rätt pump för ändamålet.

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig