En introduktion till grundläggande hydraulik

Lär dig mer om grundläggande hydraulik inklusive termer som flöde och uppfordringshöjd.

När det gäller hydraulik i vattenpumpsystem, måste vi överväga tre viktiga parametrar: Flöde, uppfordringshöjd och effekt – eller Q, H och P.

I den här korta modulen ska vi introducera dessa grundläggande parametrar för dig, och hur de påverkar varandra.

Vi sätter igång. Flöde (Q) mäts typiskt i m³/h.

Enkelt uttryckt beskriver flödet den mängd vatten som en pump förflyttar genom rör under en given tidsperiod. Det är precis därför det mäts i m³/h. Uppfordringshöjd (H) för en pump är det tryck som den kan tillhandahålla.

Det är den höjd till vilken pumpen kan lyfta vatten. Om en pumps uppfordringshöjd är till exempel 20 meter, innebär det att den kan lyfta vatten 20 meter upp i luften. Slutligen har vi effekt (P).

Som namnet antyder betecknar effekt den kraft och hastighet som vattnet förflyttas med. Effekten mäts i kilowatt.

Eftersom effekten är beroende av flödet (Q) och uppfordringshöjden (H), kan man mäta den genom att använda följande formel: P = Q x H x c.

I denna beräkning är c en konstant som beror på din pumps effektivitet, gravitationsnivån, och den vätska du pumpar.

Tänk på att om du fördubblar pumpens flöde eller uppfordringshöjd, fördubblar du automatiskt pumpens effekt.

Och om både flöde och uppfordringshöjd fördubblas, fyrdubblas energianvändningen.

Det avslutar vår introduktion till grundläggande hydraulik. Tack för att du tittade.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 8 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande