Annat grundläggande om installation

Bekanta dig med en mängd installationsgrunder för att hjälpa din pump prestera på högsta nivå.

Annat grundläggande om installation

Bekanta dig med en mängd installationsgrunder för att hjälpa din pump prestera på högsta nivå.

När du köper en pump är du intresserad av att säkerställa längsta möjliga livstid och högsta möjliga effektivitet. Men det kommer inte av sig självt.

I den här kortfattade modulen ska vi guida dig igenom några ytterligare grunder inom installation för att hjälpa din pump att prestera optimalt.

Vi sätter igång. Under installationen ser du till att montera pumpen på en fast bas. Genom att göra det kan du förhindra att pumpen kastas runt i hårda väderförhållanden.

Dessutom kan en fast bas också hjälpa till att minimera och isolera vibrationer. Om du lämnar din pump ute i det fria, kommer dess livslängd sannolikt att förkortas. Montera helt enkelt ett skyddande hölje över pumpen för att minimera skadorna.

När temperaturen sjunker på vintern kan du dessutom lägga till en värmebox för din pump. Och under sommaren kan du förse motorn med en källa till luftflöde för kylning. Vid arbete med rörledningar ska man försöka undvika alltför stor användning av rörböjar och se till att alla rördelar är ordentligt åtdragna.

Du bör också se till att alla ventiler är korrekt dimensionerade för pumpen och din tillämpning. Innan en pump startas behöver den fyllas med vatten. Även om vissa Grundfos-pumpar är självsugande, är så inte fallet med alla pumpar, så se till att fylla din pump manuellt om du måste.

Om din pump inte har inbyggt torrkörningsskydd, kan du lägga till en nivåvippa för att skydda din pump från torrkörning. Om vattnet i så fall sjunker under en viss nivå, kommer nivåvippan att stoppa pumpen, och skyddar därmed mot torrkörning.

Det avslutar vår korta utbildningsmodul om grunderna för installation. Vi hoppas att du hade nytta av den.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 8 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande