Den utökade kursen om grundläggande pumpprinciper 

77 - Den utökade kursen om grundläggande pumpprinciper

Få ytterligare information om några av de mest grundläggande principerna inom pumpning.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 13 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande

Kursöversikt

00:04:24

En introduktion till grundläggande pumptyper

Få en kort presentation av de vanligaste pumptyperna och vad de används till.

00:03:42

Vilken pump ska du använda?

Ta reda på hur du identifierar rätt pump för varje uppgift.

00:05:05

Viktiga överväganden vid val och dimensionering av en pump

Utforska några av de viktigaste överväganden som du bör göra under dimensionering och val av pump.

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig