Vilken pump ska du använda?

Ta reda på hur du identifierar rätt pump för varje uppgift.

Med så många olika typer av pumpar som finns på marknaden, är det inte alltid lätt att identifiera rätt pump för din tillämpning.

I den här modulen ska vi visa en rad olika tillämpningar i en normal bostad och förklara vilken typ av pump du bör överväga för de olika tillämpningarna. Men innan vi börjar är det viktigt att understryka att lagar och regler gällande pumpar varierar från land till land, så några av exemplen i denna modul kanske inte är lagliga i ditt land.

Då kör vi igång. Först har vi tryckstegring av kallt vatten. Det används när vattennätet ger otillräckligt eller inget tryck. När detta händer behöver du en pump som kan leverera tillräckligt flöde och tryck.

En liten tryckstegringspump som Grundfos SCALA2 fungerar utmärkt. Men om din vattenförsörjning kommer från ett borrhål, behöver du en dränkbar pump som t.ex. Grundfos SQ.

Sedan har vi återanvändning av regnvatten. Att samla, lagra och återanvända regnvatten är ett bra sätt att ta vara på vatten och minska ägarens energi- och vattenförbrukning. Det kan användas för trädgårdsbevattning, toalettspolning, tvättmaskin och biltvätt, med andra ord – inte för dricksvatten.

En Grundfos SB eller SBA dränkbar pump är särskilt väl lämpad för regnvattentankar. Underjordiska tankar och tankar ovan mark erbjuder ett antal möjliga pumplösningar inklusive jetpumpar, dränkbara pumpar och självsugande flerstegspumpar.

Jetpumpar erbjuder utmärkta sughöjder på upp till 8 meter. De är självsugande och deras robusta konstruktion gör dem mycket hållbara. Ett utmärkt exempel på en jetpump är Grundfos JP. Dränkbara pumpar är å andra sidan mer eller mindre tysta. Och eftersom de är placerade i en underjordisk tank, syns de inte heller.

Grundfos erbjuder ett antal dränkbara pumpar, inklusive de tidigare nämnda SQ och SB. En självsugande flerstegspump är en bra kombination av effektivitet och låg ljudnivå. Grundfos CM självsugande tryckstegringspump är ett bra exempel på en självsugande flerstegspump. Vi vet alla hur det känns att vänta på att vattnet ska bli varmt i duschen.

Med en återcirkulationspump för varmvatten kan du lösa problemet, och förse ägaren med varmvatten direkt. Återcirkulationspumpar för varmvatten kräver varken högt tryck eller högt flöde, och de är också ganska kompakta. Grundfos ALPHA- och COMFORT-sortiment är utmärkta för återcirkulationssystem.

Slutligen har vi avloppsvatten. Många tror att avloppsvatten bara försvinner av sig självt. Och i de flesta fall är det så. Men om det inträffar översvämningar måste du göra något åt det. För att hantera och avlägsna eventuellt överflödigt avloppsvatten behöver du en avloppspumpstation eller en dräneringspump.

Grundfos SOLOLIFT-serie av avloppspumpstationer och Unilift-serien av dräneringspumpar erbjuder ideala lösningar som gör jobbet. Det avslutar vår utbildningsmodul om pumpar och tillämpningar.

Kolla in resten av våra kurser i Grundfos ECADEMY eller gå tillbaka till vår hemsida för att lära dig mycket mer om våra lösningar och applikationer.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 3
Beräknad tid
Beräknad tid: 13 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande