Fördelarna med CMBE Twin Booster-systemet

Vi går igenom alla fördelar med CMBE Twin Booster-systemet, ger dig en inblick i systemets praktiska funktioner och visar dig när systemet är det bästa alternativet framför andra lösningar.

Grundfos erbjuder en rad tryckstegringssystem som kan användas i både bostäder och kommersiella eller industriella byggnader.

I det här avsnittet introducerar vi tryckstegringssystemet CMBE Twin Booster och dess många fördelar. Vi visar hur systemet passar in i sortimentet, beskriver när systemet är ett bättre alternativ än andra pumpar och tittar närmare på de olika installationstyperna. Slutligen beskriver vi systemets viktigaste funktioner.

Vi börjar med att ge en kortfattad beskrivning av systemet: CMBE Twin Booster består av två CMBE-pumpar monterade på en gemensam basplatta. Systemet är ett konstanttryckssystem, konfigurerat för drift-/standby-läge eller kaskadläge. De två driftlägena beskrivs närmare lite längre fram.

Just nu koncentrerar vi oss på CMBE Twin Booster-systemets plats i produktportföljen. Jämfört med andra tryckstegringspumpar är CMBE Twin Booster bäst lämpat för mindre kommersiella byggnader – exempelvis mindre skolor, tvåfamiljshus, kontorsbyggnader och sjukhus.

Men när är CMBE Twin Booster rätt alternativ? Låt oss gå till grunden med det.

Först och främst ger systemet stabil vattenförsörjning. När systemets arbets-/standbyläge är aktivt, körs endast en pump åt gången. Den andra pumpen fungerar som reservpump. I situationer där en av pumparna inte kan användas, tar den andra pumpen över. Detta ger en garanterat tillförlitlig vattenförsörjning, så att både installatören och slutanvändaren slipper oroa sig.

Vidare är systemet en energieffektiv lösning, tack vare kaskadläget. Kaskadläget erbjuder intelligent, energisnål drift och ser till att CMBE Twin Booster-systemets prestanda anpassas automatiskt efter förbrukningen. Om vattenbehovet ökar till nivåer som överskrider kapaciteten för den första pumpen, börjar även den andra pumpen jobba. När behovet minskar till en nivå som kan tillgodoses med endast en av pumparna, stängs den andra pumpen av, vilket ger ett system med maximal effektivitet.

Vanliga funktioner hos båda dessa driftlägen är alternering och multimaster. Vid alternering delas drifttimmarna upp lika mellan de två pumparna. Multimaster-funktionen ser till att en pump kan ta kontrollen över tryckstegringssystemet om den andra pumpen inte kan användas. Därmed förbättras tillförlitligheten, så att slutanvändaren slipper bekymra sig.

När det gäller installationstyper, kan CMBE Twin Booster tryckstegra direkt från stadsvattenledningar eller från en mellantank. Oavsett vilket, är systemet lämpligt för en rad tryckstegringstyper.

Två av de vanligaste typerna är direkt tryckstegring och zonindelad tryckstegring.

Med direkt tryckstegring levereras vatten till hela byggnaden från endast ett CMBE Twin Booster-system. Zonindelad tryckstegring ger möjlighet att installera flera CMBE Twin Booster-system, där varje system används för ett specifikt område i byggnaden. Beträffande energieffektivitet kan ingen specifik installationstyp sägas vara mer fördelaktig än någon annan – allt beror på byggnadens utformning och användning.

Hög komfort för slutanvändaren är en av de främsta fördelarna med CMBE Twin Booster-systemet. Det beror på att systemet levererar konstant tryck oavsett hur många kranar som är öppna. Eftersom systemintelligensen gör att den andra pumpen slås på och av automatiskt utifrån förbrukningen, kan det konstanta trycket bibehållas med högsta möjliga energieffektivitet.

En annan fördel är den enkla installationsprocessen i tre steg.

Börja med att ansluta de två grenrören till pumparna och huvudledningarna.

Fyll sedan pumpen och anslut den till strömförsörjningen.

Därefter använder du LED-kontrollpanelen eller Grundfos GO Remote-appen för att ställa in önskat tryck. Sedan är det bara att starta pumparna.

CMBE Twin Boosters kompakta format innebär ytterligare fördelar. Jämfört med konventionella tryckstegringssystem är systemet mycket kompakt. Det är en viktig fördel eftersom det oftast är trångt i teknikrummen. Även för grossisten är formatet en fördel, eftersom pumpen tar upp mindre plats på lagerhyllan.

Slutligen är alla huvudkomponenter i CMBE Twin Booster-systemet designade av Grundfos, vilket garanterar att alla tekniska delar av systemet fungerar perfekt tillsammans.

Det var allt om tryckstegringspumpen Grundfos CMBE Twin Booster. Nu sammanfattar vi.

CMBE Twin Booster lämpar sig för mindre kommersiella byggnader. Systemet kan tryckstegra direkt från stadsvattenledningarna eller från en mellantank, och kan installeras i många utföranden.

CMBE Twin Booster är det självklara valet om du behöver stabil vattenförsörjning och en energieffektiv lösning.

Det erbjuder en rad fördelar, bland annat:
- Komfort för slutanvändaren, eftersom energieffektivt konstant tryck levereras, oavsett hur många kranar som är öppna.
- Enkel och snabb installation tack vare förmontering och konfigurering på fabrik.
- Kompakt storlek – systemet får plats i de flesta trånga utrymmen.
- Sist men inte minst: bekymmersfritt för slutanvändaren, tack vare pumpens multimaster-funktion.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 2
Beräknad tid
Beräknad tid: 14 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Medelsvår