Grundfos UNILIFT – spillvattenhantering 

57 - Spillvattenhantering med UNILIFT-serien

I den här kursen om spillvattenhantering lär du dig om några om av de problem du bör tänka på innan du investerar i en pumplösning och hur UNILIFT-serien av dränkbara dräneringspumpar löser dem.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 2
Beräknad tid
Beräknad tid: 12 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande

Kursöversikt

00:04:44

Pumpkrav för dräneringsvatten, gråvatten, regnvatten och svartvatten

I den här modulen lär du dig om några av pumpproblemen vid dränering av rent vatten eller gråvatten, bortpumpning av spillvatten, även med fibrer, eller vid hantering av avloppsvatten, även från toaletter.

Grundfos UNILIFT-serien med dränkbara dräneringspumpar

I den här modulen presenteras hela sortimentet av UNILIFT dränkbara dräneringspumpar och vilka fördelar de har i respektive applikationer.

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig