Grundkurs om industriella pumplösningar

68 - Grundkurs om industriella pumplösningar

Många uppfattar Grundfos främst som en leverantör av pumpar, men vi är så mycket mer. Den här kursen handlar om de många industriella områden där Grundfos erbjuder lösningar och support.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 12 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande

Kursöversikt

00:01:08

Grundfos roll i industrin

Få en introduktion till Grundfos inom industrin, och varför vi är en framstående aktör i industribranschen.

00:02:31

Grundfos iSOLUTIONS: Från produkter till lösningar

Få reda på hur Grundfos strävar efter att leda den fjärde industriella revolutionen genom att flytta fokuset från pumpar till lösningar.

00:02:23

Applikationsområde: Temperaturstyrning

Få reda på hur Grundfos industriella lösningar kan optimera din energiförbrukning.

00:02:16

Applikationsområde: Vattenbehandling

Lär dig mer om Grundfos integrerade lösningar och hur de på ett enkelt sätt kan minska vattenförbrukningen.

00:01:49

Applikationsområde: Industriprocesser

Få en introduktion till industriella processer och hur sammankopplad produktionsutrustning från Grundfos kan säkerställa effektiv och tillförlitlig produktion.

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig