Applikationsområde: Industriprocesser

Få en introduktion till industriella processer och hur sammankopplad produktionsutrustning från Grundfos kan säkerställa effektiv och tillförlitlig produktion.

Inom industriell produktion är det mycket viktigt att produktionen kan löpa på tillförlitligt och säkert. Inträffar ett oplanerat driftstopp, påverkar det hela verksamheten.

Den här modulen handlar om industriprocesser och om hur sammankopplad produktionsutrustning kan bidra till effektiva och tillförlitliga processer.

Grundfos arbetar inom alla industriprocesser, men har särskilt starkt fokus på bearbetnings- och rengöringsprocesser. Vi har pumplösningar som erbjuder automation, fjärrövervakning och förebyggande underhåll.

Den här typen av lösningar bidrar till övergripande optimering av dina industriprocesser. Eftersom, exempelvis, drifttid är en avgörande faktor, är det viktigt att övervaka produktionsnivåerna noggrant. På så sätt kan du alltid ligga steget före.

Vad gäller förebyggande underhåll, kan du också planera in serviceinspektioner. Att vara proaktiv och förutseende är alltid bättre än att behöva åtgärda problem som redan har inträffat.

Du sparar både tid och pengar. Grundfos lösningar ger trygghet och hjälper dig att säkerställa oavbruten produktion. Sammanfattningsvis: Digitalisering och anslutbarhet är avgörande faktorer för att driva viktiga industriprocesser.

Vill du ha mer information om Grundfos industriella lösningar, får du gärna besöka vår webbsida eller kontakta ditt lokala Grundfos-kontor.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 12 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Grundläggande