Industriell vattenåteranvändning

34 - Återvinning av industriellt spillvatten

I den här kursen får du en grundlig introduktion till återvinning av industriellt spillvatten och lär dig mer om de olika typerna av industriella processer. Slutligen får du en inblick i fördelarna med att lägga till intelligent teknik till vattenåtervinningssystemet.

Starta kursen

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 25 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Avancerad

Kursöversikt

00:04:15

En introduktion till återvinning av industriellt spillvatten och varför det används i industriella processer

Lär dig mer om de olika applikationsområdena för industriell vattenbehandling och varför många industrier väljer att återanvända vattnet i sina industriella processer.

00:04:07

Hur kraven på återanvändning av vatten identifieras genom förståelse av vattenmatrisen och olika typer av industriella processer

Få en inblick i de olika typerna av industriella processer och vatten och vad det innebär för vattenkvalitetskraven för ditt vattenåtervinningssystem.

00:06:44

Fördelarna med en intelligent lösning med ultrafiltrering för partikelborttagning från industriellt avloppsvatten

Ta reda på de många fördelarna med att uppgradera ditt vattenåtervinningssystem med en intelligent lösning i form av en ultrafiltreringsenhet för partikelborttagning.

00:06:48

Fördelarna med en intelligent lösning där omvänd osmos används för bräckt vatten

Få reda på de många fördelarna med att lägga till intelligent teknik i system där omvänd osmos används för att avlägsna fasta partiklar vid rening av bräckt vatten

Testa dina kunskaper

Svara på några frågor för att se vad du har lärt dig