En introduktion till återvinning av industriellt spillvatten och varför det används i industriella processer

Lär dig mer om de olika applikationsområdena för industriell vattenbehandling och varför många industrier väljer att återanvända vattnet i sina industriella processer.

Ett industriellt vattenåtervinningssystem ökar mängden vatten som finns tillgängligt globalt, eftersom mycket vatten används inom industrin.

I denna modul får du höra om industriella vattenbehandlingsområden och orsakerna till att många industrier väljer vattenåteranvändning i sina industriella processer.

Återanvändning av vatten passar väl in i FN:s mål nr 6 för hållbar utveckling, som påverkar vattenbehandling i allmänhet och industriell vattenbehandling i synnerhet.

Målet med FN:s mål 6 är att säkerställa tillgänglighet och hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla och detta stöds aktivt av Grundfos.

Det finns många skäl för industrin att införa ett system för återanvändning av vatten och de viktigaste drivkrafterna för återanvändning av vatten är:

Vattenbrist och den minskande till gången på rent vatten, som belystes i FN:s mål 6

Minskade kostnader för fakturerat vatten och avlopp, energiförbrukning och kemisk användning samt möjligheten att utvinna värdefulla sammansättningar från förorenat vatten

Lagstadgade krav för dricksvatten och icke-dricksvatten blir allt striktare

Tekniska drivkrafter till följd av förändrade demografiska förhållanden, fler föroreningar och nya produkter såsom mikroplaster kräver alternativa tekniker för nya lösningar

Många industrier är dock konservativa i sitt förhållningssätt och är ofta bekymrade över att inte ha ett beprövat koncept av den teknik som används och behovet av en skräddarsydd lösning. En brist på kontroll och reglering inom sitt applikationsområde kan också hålla dem tillbaka.

Med ett övervägt tillvägagångssätt blir dock de tvingande orsakerna och fördelarna med ett system för återanvändning av vatten tydliga.

Låt oss börja med en kort titt på de vanligaste kategorierna av vatten inom industrin. I en industriell anläggning finns vatten överallt och används intensivt som processvatten, kylvatten, rengöringsvatten och liknande. Och med användning kommer kontaminering och behovet av rengöring och behandling.

Det finns fyra applikationsområden inom industriell vattenbehandling: koncentrerat och industriellt avloppsvatten samt saltvatten och industriellt renvatten.

Grundfos levererar till alla fyra områdena, men vårt fokus i denna modul ligger på koncentrerat och industriellt avloppsvatten.

När vi kommer in i en fabrik är det första vi ser vattenintaget eller matarvattnet. Antingen kan vi använda vattnet direkt eller behandla det för att passa dess senare användning och syfte. Här kan vi se vattnet komma in i den industriella processen.

Efter behandling och användning, till exempel som processvatten eller rengöringsvatten, ändras vattnets kvalitet och direkt utsläpp till miljön är inte möjligt. En biologisk, fysikalisk eller kemisk behandling är därför nödvändig.

Beroende på egenskaperna hos detta avloppsvatten används olika steg för att rengöra det. I allmänhet är biologisk behandling, partikel- och jonborttagning (med ultrafiltrering respektive omvänd osmos) och konditionering vanligast.

Låt oss sammanfatta vad vi har presenterat i den här modulen:
- Processvatten, kylvatten och rengöringsvatten är typiska områden där vattenförbrukningen är hög i industriella processer
- Det finns många anledningar till att behandla och återanvända detta vatten, till exempel vattenbrist, kostnader, lagstadgade krav och tillgången till ny teknik
- De användningsområden för industriell vattenbehandling som vi fokuserar på för återanvändning av vatten är koncentrerat och industriellt avloppsvatten

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 5
Beräknad tid
Beräknad tid: 25 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Avancerad