Hur kraven på återanvändning av vatten identifieras genom förståelse av vattenmatrisen och olika typer av industriella processer

Få en inblick i de olika typerna av industriella processer och vatten och vad det innebär för vattenkvalitetskraven för ditt vattenåtervinningssystem.

I denna modul kommer vi att titta på vikten av att förstå vattenmatrisen, olika typer av industriella processer samt olika typer av vatten, så att du kan identifiera typen av vattenbehandling och kraven på vattenkvalitet för vattenåtervinningssystemet.

Innan vi berättar om industriella processer för vattenåteranvändning ska vi kortfattat diskutera vattenbehandling. Vattenbehandling beskriver processer för att göra vatten lämpligt för en önskad slutanvändning. Dessa kan vara för dricksvatten, industriella processer, medicinska ändamål och många fler.

Vattenbehandling innebär borttagning av innehåll och tillförande av innehåll, beroende på den givna och den nödvändiga vattenkvaliteten. Allt annat är vattenöverföring – vilket innebär vattenintag före behandling och vattendistribution efter behandling.

Om du vill veta mer, gå till ECADEMY-kursen ”Industriell vattenbehandling” för en allmän introduktion till vattenbehandling i industriella processer, inklusive en mer detaljerad undersökning av de olika processtegen.

När du utformar en lämplig process för vattenåteranvändning är det viktigt att förstå din vattenkälla, den givna vattenkvaliteten, de föroreningar som finns i vattnet, och om belastningstypen är organisk, oorganisk eller blandad. Du kan sedan identifiera om vattenmatrisen är komplicerad eller enkel.

Dessutom definierar den avsedda användningen efter återanvändningsprocessen hur djupt vi behöver gå i behandlingsprocessen och vad som utgör en adekvat behandlingsmetod. I detta skede kan industrisektorn matchas med vattenmatrisen för att visa vilken behandlingsstrategi som krävs.

Branscher med främst organiskt innehåll inkluderar:

Livsmedels- och dryckesindustrin som i allmänhet har stora mängder organiskt innehåll som är relativt lätt att behandla.

Svårare men mindre tungt belastade är läkemedelssektorn, där avlägsnande av specifika ämnen kan kräva särskild behandling.

Processer inom massa- och pappersindustrin å andra sidan har normalt hög halt av fasta ämnen och är mer benägna att kräva filtrering.

För industrisegment som kämpar med oorganiskt avloppsvatten är salthalten i allmänhet den vanligaste föroreningen:
Detta gäller för stål-, fordons-, marin-och halvledarindustrierna samt kraftverk

Klorider, sulfater och liknande skapar en hög salthalt, vilket leder till höga krav på tryck i den behandling som krävs, till exempel med omvänd osmos och nanofiltrering.

Tungmetaller, giftiga ämnen och radioaktivitet från gruvdrift ger speciella utmaningar inte bara för vattenbehandling utan även för hantering av fasta ämnen efteråt.

Blandade organiska och oorganiska belastningar omfattar kemisk industri, plasttillverkning, tryckerier, återvinnings- och petroleumindustrier, samt industriparker.

Textilindustrin är ett exempel på ett segment med blandad belastning, men detta beror på att vattnet har organiska och oorganiska föroreningar beroende på produktionssteget.

Låt oss sammanfatta vad vi har presenterat i den här modulen:

- Vikten av att förstå vattenkällan, med tanke på vattenkvaliteten, de föroreningar som finns i vattnet, och om belastningstypen är organisk, oorganisk eller blandad.
- Hur industriell vattenbehandling alltid måste matchas till önskad slutanvändning.
- Matchning av branschsegmentet till vattenmatrisen för att se vilken behandlingsstrategi som krävs.

Kursöversikt

Moduler
Moduler: 4
Beräknad tid
Beräknad tid: 25 minuter
Svårighetsgrad
Svårighetsgrad: Avancerad